دوبله مشهدی ( @dooble_mashadi ) Instagram Profile

dooble_mashadi

دوبله مشهدی

  • 291 posts
  • 42.6k followers
  • 2.1k following

دوبله مشهدی Profile Information

جوونای مملکت ما درن مملکتِ مِدَن مِره 😅 هرهرهرهر کرکرکرکر😆 دلتون شاد رفقا 🌹 .
.
.
.
.
.
دوبلر: #دایی #؟
#dooble #dooble_mashadi #mashad #mashhad #madlipz #صداگذاری #دوبله #دوبله_مشهدی #مشهد

جوونای مملکت ما درن مملکتِ مِدَن مِره 😅 هرهرهرهر کرکرکرکر😆 دلتون شاد رفقا 🌹 .
.
.
.
.
.
دوبلر: #دایی
#dooble #dooble_mashadi #mashad #mashhad #madlipz #صداگذاری #دوبله #دوبله_مشهدی #مشهد

3,807 100 2 May, 2019

Advertisements

همه خاکا رف تو دَهَنُم😅 حرفی سوالی چیزی هست تو کامنتا بگین جواب بدم 😁 رفقا دلتون شاد لبتون خندون ❤️🌹
.
.
.
.
.
دوبلر: #دایی 
#dooble #dooble_mashadi #mashad #mashhad #madlipz #صداگذاری #دوبله #دوبله_مشهدی #مشهد

همه خاکا رف تو دَهَنُم😅 حرفی سوالی چیزی هست تو کامنتا بگین جواب بدم 😁 رفقا دلتون شاد لبتون خندون ❤️🌹
.
.
.
.
.
دوبلر: #دایی
#dooble #dooble_mashadi #mashad #mashhad #madlipz #صداگذاری #دوبله #دوبله_مشهدی #مشهد

4,852 163 28 April, 2019
کل کل های آبی و قرمز تمومی نداره😅 دربی امروز کی برنده میشه؟ 🤔 رُفقا دلتون شاد❤️🌹
.
.
.
.
.
.
دوبلر: #دایی 
#dooble #dooble_mashadi #mashad #mashhad #madlipz #صداگذاری #دوبله #دوبله_مشهدی #مشهد #دربی #فوتبال #استقلال #پرسپولیس

کل کل های آبی و قرمز تمومی نداره😅 دربی امروز کی برنده میشه؟ 🤔 رُفقا دلتون شاد❤️🌹
.
.
.
.
.
.
دوبلر: #دایی
#dooble #dooble_mashadi #mashad #mashhad #madlipz #صداگذاری #دوبله #دوبله_مشهدی #مشهد #دربی #فوتبال #استقلال #پرسپولیس

4,764 111 30 March, 2019

Advertisements

چی با فیس و افاده ای قدم می زنه 😅 رفقا دلتون شاد لبتون همیشه خندون ❤️🌹 .
.
.
.
.
.
.
دوبلر: #دایی #؟
#dooble #dooble_mashadi #mashad #mashhad #madlipz #صداگذاری #دوبله #دوبله_مشهدی #مشهد

چی با فیس و افاده ای قدم می زنه 😅 رفقا دلتون شاد لبتون همیشه خندون ❤️🌹 .
.
.
.
.
.
.
دوبلر: #دایی
#dooble #dooble_mashadi #mashad #mashhad #madlipz #صداگذاری #دوبله #دوبله_مشهدی #مشهد

4,434 165 7 March, 2019
شیطون و پیشنهاداش 😍😅 رفقا استوری هارو دنبال می کنید؟ میکس ها و صداگذاری چطوره؟ کدوم هارو بیشتر دوس دارید؟ لبتون همیشه خندون ❤️🌹 .
.
.
.
.
.
.
.
دوبلر: #دایی_جَفَر
#dooble #dooble_mashadi #mashad #mashhad #madlipz #صداگذاری #دوبله #دوبله_مشهدی #مشهد

شیطون و پیشنهاداش 😍😅 رفقا استوری هارو دنبال می کنید؟ میکس ها و صداگذاری چطوره؟ کدوم هارو بیشتر دوس دارید؟ لبتون همیشه خندون ❤️🌹 .
.
.
.
.
.
.
.
دوبلر: #دایی_ج َفَر
#dooble #dooble_mashadi #mashad #mashhad #madlipz #صداگذاری #دوبله #دوبله_مشهدی #مشهد

4,898 131 21 February, 2019
از شلوار لی تنگ بدش میاد 😆 دلتون شاد رفقا ❤️🌹
.
.
.
.
.
.
دوبلرها: #دایی_جَفَر
#مشهد #دوبله #دوبله_مشهدی #صداگذاری #mashad #mashhad #dooble #dooble_mashadi #madlipz

از شلوار لی تنگ بدش میاد 😆 دلتون شاد رفقا ❤️🌹
.
.
.
.
.
.
دوبلرها: #دایی_ج َفَر
#مشهد #دوبله #دوبله_مشهدی #صداگذاری #mashad #mashhad #dooble #dooble_mashadi #madlipz

5,533 217 2 February, 2019

Advertisements

بو بمبری بم بری 😆 دلتون شاد 😅❤️🌹
.
. .
.
.

#دوبله_مشهدی #دوبله #صداگذاری #مشهد #mashad #mashhad #dooble_mashadi #dooble #madlipz

بو بمبری بم بری 😆 دلتون شاد 😅❤️🌹
.
. .
.
.

#دوبله_مشهدی #دوبله #صداگذاری #مشهد #mashad #mashhad #dooble_mashadi #dooble #madlipz

4,341 160 25 December, 2018
دلش از زندگی سیاهِ😅 جگوار😆 ممنون که این همه کلیپای باحال میفرستید لبتون همیشه خندون رفقا ❤️🌹
.
.
. .
.
.
دوبلرها:  #دایی_جَفَر #؟
#دوبله_مشهدی #دوبله #صداگذاری #مشهد #mashad #mashhad #dooble_mashadi #dooble #madlipz

دلش از زندگی سیاهِ😅 جگوار😆 ممنون که این همه کلیپای باحال میفرستید لبتون همیشه خندون رفقا ❤️🌹
.
.
. .
.
.
دوبلرها: #دایی_ج َفَر #؟
#دوبله_مشهدی #دوبله #صداگذاری #مشهد #mashad #mashhad #dooble_mashadi #dooble #madlipz

5,001 125 17 December, 2018
قیچیش کن 😆اینقدر گفتین که پستش کردم 😅 ممنون که انگیزه میدین❤️🌹 دلتون شاد رفقا .
.
.
.
دوبلر: #دایی_جَفَر
#مشهد #دوبله #دوبله_مشهدی #صداگذاری #mashad #mashhad #dooble #dooble_mashadi #madlipz

قیچیش کن 😆اینقدر گفتین که پستش کردم 😅 ممنون که انگیزه میدین❤️🌹 دلتون شاد رفقا .
.
.
.
دوبلر: #دایی_ج َفَر
#مشهد #دوبله #دوبله_مشهدی #صداگذاری #mashad #mashhad #dooble #dooble_mashadi #madlipz

6,139 182 8 December, 2018
چاشتشم برداشته 😆 هایلایت استوری ها رو ببینین 😉 دلتون شاد رفقا❤️🌹
.
.
. .
.
.
.
دوبلرها:  #دایی_جَفَر #؟
#دوبله_مشهدی #دوبله #صداگذاری #مشهد #mashad #mashhad #dooble_mashadi #dooble #madlipz

چاشتشم برداشته 😆 هایلایت استوری ها رو ببینین 😉 دلتون شاد رفقا❤️🌹
.
.
. .
.
.
.
دوبلرها: #دایی_ج َفَر #؟
#دوبله_مشهدی #دوبله #صداگذاری #مشهد #mashad #mashhad #dooble_mashadi #dooble #madlipz

10,620 276 22 November, 2018
سرکش رفته 😆 استوری ها رو از دست ندین 😎😜 لبتون خندون رفقا ❤️🌹
.
.
. .
.
.
.
دوبلرها:  #دایی_جَفَر #؟
#دوبله_مشهدی #دوبله #صداگذاری #مشهد #mashad #mashhad #dooble_mashadi #dooble #madlipz

سرکش رفته 😆 استوری ها رو از دست ندین 😎😜 لبتون خندون رفقا ❤️🌹
.
.
. .
.
.
.
دوبلرها: #دایی_ج َفَر #؟
#دوبله_مشهدی #دوبله #صداگذاری #مشهد #mashad #mashhad #dooble_mashadi #dooble #madlipz

6,630 174 3 November, 2018
چطوری چاقه؟ 😅 هوووو 😆 رفیقا چست و چابک تو منشن کن🙏 😅 دمتان هات🔥🌹❤️.
.
.
. .
.
.
.
دوبلرها:  #دایی_جَفَر #؟
#دوبله_مشهدی #دوبله #صداگذاری #مشهد #mashad #mashhad #dooble_mashadi #dooble #madlipz

چطوری چاقه؟ 😅 هوووو 😆 رفیقا چست و چابک تو منشن کن🙏 😅 دمتان هات🔥🌹❤️.
.
.
. .
.
.
.
دوبلرها: #دایی_ج َفَر #؟
#دوبله_مشهدی #دوبله #صداگذاری #مشهد #mashad #mashhad #dooble_mashadi #dooble #madlipz

5,740 166 27 October, 2018