#pianoplayer Instagram Photos & Videos

pianoplayer - 345k posts

Advertisements

10 Days of Complete Silence, 10 Days to Connect with My Soul at a different level, 10 beautiful days of my beautiful journey known as ....life :)
.
#amanpianist #amanbathla #fastestpianist #meditate #meditation #musictherapist #vipassana #pianoplayer #pianist #piano #silence #isolations #soul #connections #lifegoals #life #journey #beautiful #nature #instagram #instagrammers #facebook #linkedin .
Www.amanbathla.com

10 Days of Complete Silence, 10 Days to Connect with My Soul at a different level, 10 beautiful days of my beautiful journey known as ....life :)
.
#amanpianist #amanbathla #fastestpianist #meditate #meditation #musictherapist #vipassana #pianoplayer #pianist #piano #silence #isolations #soul #connections #lifegoals #life #journey #beautiful #nature #instagram #instagrammers #facebook #linkedin .
Www.amanbathla.com

0 0 31 seconds ago
📷 from samirebein on Pinterest
🎹🎶🌞
❤ 👫😊TAG A FRIEND 👇
Don't forget to follow:➡ @Piano._.Lover_ 😎
✅ 😍
*
✅🐶💓
*
🌸 Tag & Share with your Friends⤵
➖
🎬Directed by @instapianista
#pianocommunity #pianolove #pianoplaying #pianopractice #pianotime #pianoman #pianolover #pianolesson #pianoplayer #pianoteacher #pianos #pianogram #beautifulmusic

📷 from samirebein on Pinterest
🎹🎶🌞
❤ 👫😊TAG A FRIEND 👇
Don't forget to follow:➡ @Piano._.Lover_ 😎
✅ 😍
*
✅🐶💓
*
🌸 Tag & Share with your Friends⤵

🎬Directed by @instapianista
#pianocommunity #pianolove #pianoplaying #pianopractice #pianotime #pianoman #pianolover #pianolesson #pianoplayer #pianoteacher #pianos #pianogram #beautifulmusic

100 0 23 minutes ago

Advertisements

Improvisation Nr. 1 🎹
Full Song : www.fortefortissimo.net
.
.
.
I will Upload every day a Improvisation. If you are interessted on The Sheets, you can dm me.
.
#klavierspielen #klavier #klaviermusik
#pianomusic #pianicover #pianocovers
#piano🎹 #pianopiano #pianos #pianoday #pianoforte #pianolovers #pianolover #pianolessons #pianoplayer #pianoteacher #pianolove #pianoart #pianogram #pianolife #instapiano #playingpiano #pianobar #pianosong
#pianopractise #instamusicians #weekendmusic

Improvisation Nr. 1 🎹
Full Song : www.fortefortissimo.net
.
.
.
I will Upload every day a Improvisation. If you are interessted on The Sheets, you can dm me.
.
#klavierspielen #klavier #klaviermusik
#pianomusic #pianicover #pianocovers
#piano 🎹 #pianopiano #pianos #pianoday #pianoforte #pianolovers #pianolover #pianolessons #pianoplayer #pianoteacher #pianolove #pianoart #pianogram #pianolife #instapiano #playingpiano #pianobar #pianosong
#pianopractise #instamusicians #weekendmusic

7 1 27 minutes ago
💀🍕

💀🍕

25 1 35 minutes ago

Advertisements

" Vì cuộc đời là những ô trống " ⌛️
.
.
.
Mình thích nghe indie. Một trong những band nhạc mình rất thích là Cá Hồi Hoang. "Điền vào ô trống (250)", đối với mình nó hút không chỉ bởi giai điệu, mà còn ở phần ý nghĩa được gửi gắm trong bài. Mình từng đọc cmt của một bạn về con số " 250 " - 2 x 50 = 100, tức là một đời người, hay còn là " hai nửa ". .
Nhạc của Cá Hồi Hoang, không uỷ mị, sướt mướt, mà là một cái gì đó thật sự truyền cảm hứng tới cho mình. Mình có thêm động lực, thêm niềm vui, và rồi hiểu ra nhiều điều lắm. Cảm ơn Cá Hồi Hoang, cảm ơn "Điền vào ô trống" để mình không phải bỏ lỡ hay điền vào ô trống cuộc đời mình một cách vô nghĩa nữa.
.
.
.
À mà, mình cảm âm bài này tuỳ hứng, nhớ gì thì đàn lại thôi. 🤭
__________________________
🎼 /Điền vào ô trống (250)/ - Cá Hồi Hoang

" Vì cuộc đời là những ô trống " ⌛️
.
.
.
Mình thích nghe indie. Một trong những band nhạc mình rất thích là Cá Hồi Hoang. "Điền vào ô trống (250)", đối với mình nó hút không chỉ bởi giai điệu, mà còn ở phần ý nghĩa được gửi gắm trong bài. Mình từng đọc cmt của một bạn về con số " 250 " - 2 x 50 = 100, tức là một đời người, hay còn là " hai nửa ". .
Nhạc của Cá Hồi Hoang, không uỷ mị, sướt mướt, mà là một cái gì đó thật sự truyền cảm hứng tới cho mình. Mình có thêm động lực, thêm niềm vui, và rồi hiểu ra nhiều điều lắm. Cảm ơn Cá Hồi Hoang, cảm ơn "Điền vào ô trống" để mình không phải bỏ lỡ hay điền vào ô trống cuộc đời mình một cách vô nghĩa nữa.
.
.
.
À mà, mình cảm âm bài này tuỳ hứng, nhớ gì thì đàn lại thôi. 🤭
__________________________
🎼 /Điền vào ô trống (250)/ - Cá Hồi Hoang

16 1 36 minutes ago
수요예배 반주 하러 가기 전에 후다닥 올리기~ 내일은 써 놓은 코드들을 어떻게 치면 예쁜지 코드 보이싱 악보 만들어 올리겠습니다. 이런 자료들이 사실 엄청난 꿀팁입니다.
.
국내 해외 영상 통화 레슨 & 전북 전주 레슨
전화 010 8900 6622, 카톡 gmyss
.
교회 반주법 책 미리보기
https://youtu.be/WodRJeosddw
.
교회 반주법 교재 목차
① 코드를 활용한 단계별 찬송가 반주법 (19000원)
https://cafe.naver.com/gmyss/185
② 초보 반주자를 위한 교회 반주법 (20,000원)
http://cafe.naver.com/gmyss/111
③ C.C.M 반주법 리듬편 (19,000원)
http://cafe.naver.com/gmyss/60
④ 찬송가 연주곡집 (19,000원)
http://cafe.naver.com/gmyss/62
⑤ C.C.M 피아노 반주법 (19,000원)
http://cafe.naver.com/gmyss/61
⑥ 코드표와 리듬표 (책 아닙니다)
http://cafe.naver.com/gmyss/78
.
.
구입 방법 (카드 결제 가능)
주소와 전화 번호 알려주시고
601111-56-171947 농협 유상수 입금
① 코드를 활용한 단계별 찬송가 반주법: 19,000원
② 초보 반주자를 위한 교회 반주법: 20,000원
③ CCM 반주법 리듬편: 19,000원
④ 찬송가 연주곡집: 19,000원
⑤ CCM 피아노 반주법: 19,000원
⑥ 코드표+리듬표: 6,500원
택배비 2,000원 3권 이상 택배비 무료
카톡 gmyss, 전화 번호 010 8900 6622
.
.
#온겸 #온겸피아노 #피아노 #piano #교회오빠 #교회형 #교회언니 #교회누나 #jazzpiano #jazz #찬송가 #hymn #pianist #음악 #music #전주피아노레슨 #전주피아노 #전주성인피아노 #교회 #church #영상통화레슨 #카톡레슨 #피아노반주법 #ccm #반주자 #keyboard #찬양 #pianoplayer #선교 #나무엇과도주님을

수요예배 반주 하러 가기 전에 후다닥 올리기~ 내일은 써 놓은 코드들을 어떻게 치면 예쁜지 코드 보이싱 악보 만들어 올리겠습니다. 이런 자료들이 사실 엄청난 꿀팁입니다.
.
국내 해외 영상 통화 레슨 & 전북 전주 레슨
전화 010 8900 6622, 카톡 gmyss
.
교회 반주법 책 미리보기
https://youtu.be/WodRJeosddw
.
교회 반주법 교재 목차
① 코드를 활용한 단계별 찬송가 반주법 (19000원)
https://cafe.naver.com/gmyss/185
② 초보 반주자를 위한 교회 반주법 (20,000원)
http://cafe.naver.com/gmyss/111
③ C.C.M 반주법 리듬편 (19,000원)
http://cafe.naver.com/gmyss/60
④ 찬송가 연주곡집 (19,000원)
http://cafe.naver.com/gmyss/62
⑤ C.C.M 피아노 반주법 (19,000원)
http://cafe.naver.com/gmyss/61
⑥ 코드표와 리듬표 (책 아닙니다)
http://cafe.naver.com/gmyss/78
.
.
구입 방법 (카드 결제 가능)
주소와 전화 번호 알려주시고
601111-56-171947 농협 유상수 입금
① 코드를 활용한 단계별 찬송가 반주법: 19,000원
② 초보 반주자를 위한 교회 반주법: 20,000원
③ CCM 반주법 리듬편: 19,000원
④ 찬송가 연주곡집: 19,000원
⑤ CCM 피아노 반주법: 19,000원
⑥ 코드표+리듬표: 6,500원
택배비 2,000원 3권 이상 택배비 무료
카톡 gmyss, 전화 번호 010 8900 6622
.
.
#온겸 #온겸피아노 #피아노 #piano #교회오빠 #교회형 #교회언니 #교회누나 #jazzpiano #jazz #찬송가 #hymn #pianist #음악 #music #전주피아노레슨 #전주피아노 #전주성인피아노 #교회 #church #영상통화레슨 #카톡레슨 #피아노반주법 #ccm #반주자 #keyboard #찬양 #pianoplayer #선교 #나무엇과도주님을

26 3 52 minutes ago
Ever wonder what those squiggly shapes and lines meant in music? 🎼
Learning how to read sheet music is so beneficial, especially for young children. Music is such a big part of our lives everyday, so why not learn how communicate through it and understand it. 🎹
Sign up today to enroll in OPUS lessons to learn how to read music and more! 🙌🏼
Contact through OPUS Instagram or Facebook 🌟

Ever wonder what those squiggly shapes and lines meant in music? 🎼
Learning how to read sheet music is so beneficial, especially for young children. Music is such a big part of our lives everyday, so why not learn how communicate through it and understand it. 🎹
Sign up today to enroll in OPUS lessons to learn how to read music and more! 🙌🏼
Contact through OPUS Instagram or Facebook 🌟

14 2 1 hour ago
오늘 여러분들 덕분에 유투브라이브 첫 방송 잘 끝냈어요^^ . 앞으로도 꾸준히 열심히 하겠습니다🌱😆🙏, 그리고 유튜브 주소는 제 프로필에 있으니 클릭하셔서 구독과 좋아요 눌러주시면 많은 힘이 될거 같습니다^^ㅋ.
.
.
Thanks to you guys, we finished our first YouTube Live broadcast well.I will continue to work hard.And the YouTube address is on my profile, so please click on it and click on it. It will be a lot of support.Haha.
.
.
#송준서 #유투브라이브 #youtubelive #songjunseo #jazz #jazzpiano #solo #재즈공연 #재즈피아노 #공연스타그램 #공연소식 #ジャズ#backtobasic #재즈 #콘서트 #피아노 #건반 #재즈피아니스트 #문화생활 #공연스타그램 #공연추천 #improvisation #pianoplayer #keyboardist #musicianlife #musicians #musicianlifestyle #piano #pianist

오늘 여러분들 덕분에 유투브라이브 첫 방송 잘 끝냈어요^^ . 앞으로도 꾸준히 열심히 하겠습니다🌱😆🙏, 그리고 유튜브 주소는 제 프로필에 있으니 클릭하셔서 구독과 좋아요 눌러주시면 많은 힘이 될거 같습니다^^ㅋ.
.
.
Thanks to you guys, we finished our first YouTube Live broadcast well.I will continue to work hard.And the YouTube address is on my profile, so please click on it and click on it. It will be a lot of support.Haha.
.
.
#송준서 #유투브라이브 #youtubelive #songjunseo #jazz #jazzpiano #solo #재즈공연 #재즈피아노 #공연스타그램 #공연소식 #ジャズ #backtobasic #재즈 #콘서트 #피아노 #건반 #재즈피아니스트 #문화생활 #공연스타그램 #공연추천 #improvisation #pianoplayer #keyboardist #musicianlife #musicians #musicianlifestyle #piano #pianist

70 7 1 hour ago
for YouTube #tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。#fun #interesting #happy #happydays 
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

for YouTube #tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。 #fun #interesting #happy #happydays
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente 🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

9 0 1 hour ago
for YouTube #tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。#fun #interesting #happy #happydays 
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

for YouTube #tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。 #fun #interesting #happy #happydays
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente 🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

8 0 1 hour ago
@xirui222 🎶Mozart Sonata No. 10, K330, C Major, Allegro Moderato (Bar 1-33)🎶
•
• Playing this sparks joy✨ 💙
#pianolessons #pianoforte #pianoplayer #pianolove #pianoteacher #pianoplaying #pianorecital #pianocover #talentedmusicians #pianokeys

@xirui222 🎶Mozart Sonata No. 10, K330, C Major, Allegro Moderato (Bar 1-33)🎶

• Playing this sparks joy✨ 💙
#pianolessons #pianoforte #pianoplayer #pianolove #pianoteacher #pianoplaying #pianorecital #pianocover #talentedmusicians #pianokeys

10 1 1 hour ago

Advertisements

for YouTube #tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。#fun #interesting #happy #happydays 
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

for YouTube #tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。 #fun #interesting #happy #happydays
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente 🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

7 0 1 hour ago
Check out our new website, with options to view and buy pianos!

Stuartjonespianosales.co.uk // 01686623535 // info@stuartjonespianos.co.uk
•
•
•
•
•
#challenpiano #challenupright #britishpiano #mahoganypiano #pianoplayer #pianist #kawaipiano #yamahapiano #steinwayandsons #petrofpiano

Check out our new website, with options to view and buy pianos!

Stuartjonespianosales.co.uk // 01686623535 // info@stuartjonespianos.co.uk

#challenpiano #challenupright #britishpiano #mahoganypiano #pianoplayer #pianist #kawaipiano #yamahapiano #steinwayandsons #petrofpiano

5 0 1 hour ago
for YouTube #tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。#fun #interesting #happy #happydays 
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

for YouTube #tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。 #fun #interesting #happy #happydays
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente 🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

9 0 1 hour ago
#tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。#fun #interesting #happy #happydays 
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

#tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。 #fun #interesting #happy #happydays
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente 🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

8 0 1 hour ago
#tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。#fun #interesting #happy #happydays 
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

#tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。 #fun #interesting #happy #happydays
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente 🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

13 0 1 hour ago

Advertisements

Подготовка к выступлению в концерт - холле Le Grand. "Гроза" исполняет Даша Строценко #music #musician #instamusician #cover #piano #pianoteacher #musicteacher #instamusician #pianoforte #music #instamusic #instamusic #musiclessons #pianocover #pianist #pianopractice #pianolessons #pianoplayer

Подготовка к выступлению в концерт - холле Le Grand. "Гроза" исполняет Даша Строценко #music #musician #instamusician #cover #piano #pianoteacher #musicteacher #instamusician #pianoforte #music #instamusic #instamusic #musiclessons #pianocover #pianist #pianopractice #pianolessons #pianoplayer

25 0 2 hours ago
#tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。#fun #interesting #happy #happydays 
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

#tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。 #fun #interesting #happy #happydays
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente 🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

9 0 2 hours ago
#tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。#fun #interesting #happy #happydays 
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

#tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。 #fun #interesting #happy #happydays
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente 🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

9 0 2 hours ago
#tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。#fun #interesting #happy #happydays 
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

#tuesday (❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ impromptu de piano solo 20190618(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。 #fun #interesting #happy #happydays
#happymoments #feliz #happiness #happytime #ありがとう #幸せ #merci #thankyou
#itispiano #piano 🐴 🐙🐙🐙 🐴 live up 💃 to the circles 🍈🍊🍎🍅 🐇

the live could still be seen after it,search search search up and click click click on my stylo 🐧* 🐘Hello i do #pianoimpromptu #pianoperformance on #igtv and #youtube #pianoplayer #jesuiscontente 🐮 #copyrightatjuliewaston #artist #music #solo and you may purchase the #art #handmade #juliewastonsart #juliewastonsmusic #madebyme @liwhahiduehe

9 0 2 hours ago
@sven_h_b “Safe” by Nico Santos

Emotional and energetic at once. One of the most notable songs from last year to my mind. Great melody and super fun to play the chords 🕺
_______

#pianosolo #talentedmusicians #pianoman #pianopiano #pianomusic #improvisation #piano?? #pianokeys #amazingmusicians #piano #pianoplayer #pianodiary #pianist #pianocover

@sven_h_b “Safe” by Nico Santos

Emotional and energetic at once. One of the most notable songs from last year to my mind. Great melody and super fun to play the chords 🕺
_______

#pianosolo #talentedmusicians #pianoman #pianopiano #pianomusic #improvisation #piano ?? #pianokeys #amazingmusicians #piano #pianoplayer #pianodiary #pianist #pianocover

15 1 2 hours ago
Buongiorno!
One happy family !!!!
We will be realising our album in the coming weeks and would like to thank you for supporting us.
Our latest single “Nu Lemuriah”is out now available at Amazon, ITunes, Spotify,Numen Records Shop etc.!
Grazie 👍🏼
.
.
WA #bass #piano #love #peace #video #london #italy #artist #band #mozez #numenrecords #electronic #triphop #jazz #eono #fusion #gig #live #instagood #instalove #instamusic #pianist #pianoplayer #bass #bassplayer #vocal #vocalists

Buongiorno!
One happy family !!!!
We will be realising our album in the coming weeks and would like to thank you for supporting us.
Our latest single “Nu Lemuriah”is out now available at Amazon, ITunes, Spotify,Numen Records Shop etc.!
Grazie 👍🏼
.
.
WA #bass #piano #love #peace #video #london #italy #artist #band #mozez #numenrecords #electronic #triphop #jazz #eono #fusion #gig #live #instagood #instalove #instamusic #pianist #pianoplayer #bass #bassplayer #vocal #vocalists

22 1 2 hours ago
Practiced/composed for 3 hours today, finally nailed down all the parts for the middle section of my Hurricane art song... here’s the gist of it, still need to perfect some parts... can you hear the eye of the storm? Sorry about my hurricane hair 😱🌬⛈💨🤣🤣🤣🤣
*
🌟Killarney Star- 🎹 songs of love, loss, wanderlust, & livin’ this nomad life 🚍🛣 —> 📀DEBUT ALBUM “Starfish,” NOW STREAMING EVERYWHERE, link in bio. 💚Follow @killarney_star
*
*
*
#artsong #chamberpop #classicalpianomusic #classicalcomposer #soundtrackcomposer #soundtrackmusic #hurricanesong #hurricaneseason #stormsong #stormmusic #pianogurus #pianopractice #pianolovers #pianosong #pianoconcert #pianoversion #pianokeys #pianos #pianosolo #grandpiano #pianolover #pianoplaying #pianogirl #pianista #pianopiano #pianomusic #pianogram #piano #pianoplayer #pianoforte

Practiced/composed for 3 hours today, finally nailed down all the parts for the middle section of my Hurricane art song... here’s the gist of it, still need to perfect some parts... can you hear the eye of the storm? Sorry about my hurricane hair 😱🌬⛈💨🤣🤣🤣🤣
*
🌟Killarney Star- 🎹 songs of love, loss, wanderlust, & livin’ this nomad life 🚍🛣 —> 📀DEBUT ALBUM “Starfish,” NOW STREAMING EVERYWHERE, link in bio. 💚Follow @killarney_star
*
*
*
#artsong #chamberpop #classicalpianomusic #classicalcomposer #soundtrackcomposer #soundtrackmusic #hurricanesong #hurricaneseason #stormsong #stormmusic #pianogurus #pianopractice #pianolovers #pianosong #pianoconcert #pianoversion #pianokeys #pianos #pianosolo #grandpiano #pianolover #pianoplaying #pianogirl #pianista #pianopiano #pianomusic #pianogram #piano #pianoplayer #pianoforte

29 3 2 hours ago
🌟🍃 Always got my back.  My warmest place on this piece of paradise.  On location West Point Reserve, takayna, Tasmania. Brian Stanton and Melissa Black. https://youtu.be/2A5qrl2KSVA 🍃🌟photography Wendy McDougall 
MELISSA|BLACK The Eden Project 
c l i c k l i k e f o l l o w s h a r e 
www.melissablack.com.au
@riversongmusic @wendymcdougall @foghornmedia #MELISSA|BLACK #eden #theedenproject #riversongmusic #foghornmedia #newrelease #newmusic #australianmusic #fem_music #takayna #songwriter #tasmania #ocean #coastline #pianoplayer #vintagepiano #singersongwriter #musician #communityradio #tumbulgum #wildplaces #soundslikecafe #family #picoftheday #boho&co #heartlight #australianradio #fullcircle #newalbum #pianolove

🌟🍃 Always got my back.  My warmest place on this piece of paradise.  On location West Point Reserve, takayna, Tasmania. Brian Stanton and Melissa Black. https://youtu.be/2A5qrl2KSVA 🍃🌟photography Wendy McDougall
MELISSA|BLACK The Eden Project
c l i c k l i k e f o l l o w s h a r e
www.melissablack.com.au
@riversongmusic @wendymcdougall @foghornmedia #MELISSA |BLACK #eden #theedenproject #riversongmusic #foghornmedia #newrelease #newmusic #australianmusic #fem_music #takayna #songwriter #tasmania #ocean #coastline #pianoplayer #vintagepiano #singersongwriter #musician #communityradio #tumbulgum #wildplaces #soundslikecafe #family #picoftheday #boho &co #heartlight #australianradio #fullcircle #newalbum #pianolove

13 0 2 hours ago
oh my Gershwin! 👯‍♂️✨ We are off to Jacksonville and Boston for three concerts this weekend! 💛Follow along at @carneyterrallduo 💛

oh my Gershwin! 👯‍♂️✨ We are off to Jacksonville and Boston for three concerts this weekend! 💛Follow along at @carneyterrallduo 💛

22 1 2 hours ago
Het hart van de piano, de zangbodem ofwel klankbord, groeit aan de schaduwkant van de berg⛰
.
De zangbodem is het klinkende hart van de piano. Zorgvuldig zijn de planken geselecteerd op gelijkmatigheid in jaarringen van deze sparren🌲
.
Aan de jaarringen van deze bomen zijn de seizoenen goed af te lezen. In de zomer groeit de boom, door het vele zonlicht, veel sneller☀️
.
Door deze bomen te planten aan de schaduwkant van een berg groeit de boom gelijkmatig. Hierdoor worden jaarringen ook gelijkmatiger 📶
.
Gelijkmatigheid is voor een klankbord noodzakelijk want dat hoor je🔉
.
.
#pianospelen #herrmansch #pianostemmerij #piano #playpiano #pianoles #pianolesson 
#pianolessons #pianotuner #pianoplay #vleugel #grandpiano #klavierspiele #klavierliebe 
#pianoplayerlife #pianogirl #pianistas #pianistagram #instapianista #klaviermusik 
#klavierspielen #pianolife #pianostyle #pianolovers #pianistlife #pianoplayer #pianomeisje
#talentedmusicians #pianopractice #pianolovers

Het hart van de piano, de zangbodem ofwel klankbord, groeit aan de schaduwkant van de berg⛰
.
De zangbodem is het klinkende hart van de piano. Zorgvuldig zijn de planken geselecteerd op gelijkmatigheid in jaarringen van deze sparren🌲
.
Aan de jaarringen van deze bomen zijn de seizoenen goed af te lezen. In de zomer groeit de boom, door het vele zonlicht, veel sneller☀️
.
Door deze bomen te planten aan de schaduwkant van een berg groeit de boom gelijkmatig. Hierdoor worden jaarringen ook gelijkmatiger 📶
.
Gelijkmatigheid is voor een klankbord noodzakelijk want dat hoor je🔉
.
.
#pianospelen #herrmansch #pianostemmerij #piano #playpiano #pianoles #pianolesson
#pianolessons #pianotuner #pianoplay #vleugel #grandpiano #klavierspiele #klavierliebe
#pianoplayerlife #pianogirl #pianistas #pianistagram #instapianista #klaviermusik
#klavierspielen #pianolife #pianostyle #pianolovers #pianistlife #pianoplayer #pianomeisje
#talentedmusicians #pianopractice #pianolovers

8 0 3 hours ago
I did a singing cover of this a couple of weeks ago and decided to do the piano version. Messed up during the middle, but what do you think?❤
.
.
.
#music #musicvideo #musiccover #musiccoversong #musiclife #musician #talentedmusician #pianocover #pianogirl #pianomusic #piano #pianist #pianoplayer #musiclove #musiclover #popmusic #popcover #aladdin #awholenewworld🎶 #song #like #comment #follow

I did a singing cover of this a couple of weeks ago and decided to do the piano version. Messed up during the middle, but what do you think?❤
.
.
.
#music #musicvideo #musiccover #musiccoversong #musiclife #musician #talentedmusician #pianocover #pianogirl #pianomusic #piano #pianist #pianoplayer #musiclove #musiclover #popmusic #popcover #aladdin #awholenewworld 🎶 #song #like #comment #follow

49 2 3 hours ago
🎹
.
🌹🌹آقاي صدااا.. بهترررررين... تولدت مبارك🌹🌹
خوشحالم كه در مورد شما به آرزوم رسيدم❤️
_______________________
كي اشكاتو پاك ميكنه
شبا كه غصه داري
دست رو موهات كي ميكشه
وقتي منو نداري...
_______________________
ببخشيد كه پيانو انقد ناكوكه😑

______________________

#piano #piano🎹 #pianolessons #pianocover #pianolover🎹 #pianoplayer #pianoplaying #pianoteacher #pianoteaching #pianokeys #pianoforte🎹 #pianonotes #pianist #pianista #pianoirani #پيانو #پيانو🎹 #ابي#پيانوايراني

🎹
.
🌹🌹آقاي صدااا.. بهترررررين... تولدت مبارك🌹🌹
خوشحالم كه در مورد شما به آرزوم رسيدم❤️
_______________________
كي اشكاتو پاك ميكنه
شبا كه غصه داري
دست رو موهات كي ميكشه
وقتي منو نداري...
_______________________
ببخشيد كه پيانو انقد ناكوكه😑

______________________

#piano #piano 🎹 #pianolessons #pianocover #pianolover 🎹 #pianoplayer #pianoplaying #pianoteacher #pianoteaching #pianokeys #pianoforte 🎹 #pianonotes #pianist #pianista #pianoirani #پيانو #پيانو 🎹 #ابي #پيانوايراني

286 18 3 hours ago
Trying to speed up the learning of these scales in thirds at this time in the morning... Productive work, because I've been able to play then and extracted my "abstract" of rules, that hopefully will help me keep the scales "playable" in my head (my hands). #piano #pianoplayer #pianista #music #musica #passionformusic #enjoymusic #pasionporlamusica #disfrutalamusica #abrsm #studysession #hardwork #sesiondeestudio #trabajoduro #estudio #study #practice #práctica #scales #escalas

Trying to speed up the learning of these scales in thirds at this time in the morning... Productive work, because I've been able to play then and extracted my "abstract" of rules, that hopefully will help me keep the scales "playable" in my head (my hands). #piano #pianoplayer #pianista #music #musica #passionformusic #enjoymusic #pasionporlamusica #disfrutalamusica #abrsm #studysession #hardwork #sesiondeestudio #trabajoduro #estudio #study #practice #práctica #scales #escalas

16 1 3 hours ago
😎 Cuando menciono que no tengo dirección es por que dirijo las canciones originales a mi manera, sin estilo ni nada, solo el sentimiento oculto dentro del Espectro de la musica romántica👍🎼🎵🎹🎤 #romantico#pianoplayer#keyboadist#musician#songwriter#artist#singers#musico#producer#cantante#writer#upcomingartist#newartist#musicartists#trapmusic#musicindustry#musicbusiness#piano#lovesong#dj#cantor#latino#songs#coversong#djworld#musicproducer#popartist

😎 Cuando menciono que no tengo dirección es por que dirijo las canciones originales a mi manera, sin estilo ni nada, solo el sentimiento oculto dentro del Espectro de la musica romántica👍🎼🎵🎹🎤 #romantico #pianoplayer #keyboadist #musician #songwriter #artist #singers #musico #producer #cantante #writer #upcomingartist #newartist #musicartists #trapmusic #musicindustry #musicbusiness #piano #lovesong #dj #cantor #latino #songs #coversong #djworld #musicproducer #popartist

24 0 4 hours ago
🎶 Album artwork for the new Kowrites single 'PB & Jam', dropping this Friday, June 21st! Lofi Chill-hop, study-hop, work flow-hop, doing anything productive-hop. Presave the track in my bio link, hop to it 😊
•
•
• 🎨 shout out to my talented buddy @mattgbarrera for the amazing graphic!

🎶 Album artwork for the new Kowrites single 'PB & Jam', dropping this Friday, June 21st! Lofi Chill-hop, study-hop, work flow-hop, doing anything productive-hop. Presave the track in my bio link, hop to it 😊


• 🎨 shout out to my talented buddy @mattgbarrera for the amazing graphic!

166 9 4 hours ago

Top #pianoplayer posts

Advertisements

Tip Tuesday: Did you know that listening to MUSIC makes you happier? 🎹🎶😃
_

Research proves that when you listen to music you like, your brain releases dopamine, a “feel-good” neurotransmitter. Valorie Salimpoor, a neuroscientist at McGill University, injected eight music-lovers with a radioactive substance that binds to dopamine receptors after they listened to their favorite music. A scan showed that large amounts of dopamine were released, which biologically caused the participants to feel emotions like happiness, excitement, and joy.

Tip Tuesday: Did you know that listening to MUSIC makes you happier? 🎹🎶😃
_

Research proves that when you listen to music you like, your brain releases dopamine, a “feel-good” neurotransmitter. Valorie Salimpoor, a neuroscientist at McGill University, injected eight music-lovers with a radioactive substance that binds to dopamine receptors after they listened to their favorite music. A scan showed that large amounts of dopamine were released, which biologically caused the participants to feel emotions like happiness, excitement, and joy.

207 20 18 hours ago
🎶 Album artwork for the new Kowrites single 'PB & Jam', dropping this Friday, June 21st! Lofi Chill-hop, study-hop, work flow-hop, doing anything productive-hop. Presave the track in my bio link, hop to it 😊
•
•
• 🎨 shout out to my talented buddy @mattgbarrera for the amazing graphic!

🎶 Album artwork for the new Kowrites single 'PB & Jam', dropping this Friday, June 21st! Lofi Chill-hop, study-hop, work flow-hop, doing anything productive-hop. Presave the track in my bio link, hop to it 😊


• 🎨 shout out to my talented buddy @mattgbarrera for the amazing graphic!

166 9 4 hours ago

Advertisements

¡Se viene la noticia que todos esperan! Este viernes anunciaremos al ganador de la banqueta regulable para pianos. ¡Podés ser vos! Mucha suerte

#sorteo #piano #pianoPlayer #banqueta #accesorios #Breyer #BreyerPianos @breyer_musica

¡Se viene la noticia que todos esperan! Este viernes anunciaremos al ganador de la banqueta regulable para pianos. ¡Podés ser vos! Mucha suerte

#sorteo #piano #pianoPlayer #banqueta #accesorios #Breyer #BreyerPianos @breyer_musica

226 31 11 hours ago

Advertisements