#คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม Instagram Photos & Videos

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม - 353 posts

Advertisements

รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #รับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี #เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่14 #เชียงรายดอกไม้งาม #เชียงรายยูไนเต็ด #เชียงรายของกิ๋นลำลำ

รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #ร ับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี #เช ียงรายดอกไม้งามครั้งที่14 #เช ียงรายดอกไม้งาม #เช ียงรายยูไนเต็ด #เช ียงรายของกิ๋นลำลำ

3 0 3 hours ago
รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #รับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี #เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่14 #เชียงรายดอกไม้งาม #เชียงรายยูไนเต็ด #เชียงรายของกิ๋นลำลำ

รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #ร ับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี #เช ียงรายดอกไม้งามครั้งที่14 #เช ียงรายดอกไม้งาม #เช ียงรายยูไนเต็ด #เช ียงรายของกิ๋นลำลำ

2 0 4 hours ago
รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #รับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี #เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่14 #เชียงรายดอกไม้งาม #เชียงรายยูไนเต็ด #เชียงรายของกิ๋นลำลำ

รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #ร ับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี #เช ียงรายดอกไม้งามครั้งที่14 #เช ียงรายดอกไม้งาม #เช ียงรายยูไนเต็ด #เช ียงรายของกิ๋นลำลำ

5 0 4 hours ago

Advertisements

รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #รับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี #เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่14 #เชียงรายดอกไม้งาม #เชียงรายยูไนเต็ด #เชียงรายของกิ๋นลำลำ

รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #ร ับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี #เช ียงรายดอกไม้งามครั้งที่14 #เช ียงรายดอกไม้งาม #เช ียงรายยูไนเต็ด #เช ียงรายของกิ๋นลำลำ

2 0 4 hours ago
รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #รับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี #เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่14 #เชียงรายดอกไม้งาม #เชียงรายยูไนเต็ด #เชียงรายของกิ๋นลำลำ

รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #ร ับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี #เช ียงรายดอกไม้งามครั้งที่14 #เช ียงรายดอกไม้งาม #เช ียงรายยูไนเต็ด #เช ียงรายของกิ๋นลำลำ

2 0 5 hours ago
รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #รับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี

รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #ร ับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี

0 0 8 hours ago

Advertisements

รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #รับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี

รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #ร ับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี

0 0 8 hours ago
รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #รับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี

รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #ร ับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี

0 0 8 hours ago
รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #รับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี

รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #ร ับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี

1 0 8 hours ago
รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #รับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี

รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #ร ับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี

4 0 18 July, 2019
รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #รับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี

รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #ร ับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌🆔 @850mgpky
#หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี

2 0 18 July, 2019
รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #รับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌
#หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี

รับคนช่วยงานด่วน!!
ตอบแชท/ดูแลลูกค้า จ่าย2156บ./1เคส ตอบกี่คนก็ได้ #สอนงานเอง #ร ับ18ปีขึ้นไป. �สนใจทำงานผ่านมือถือ 📌📌
#หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี

0 0 18 July, 2019
น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน์ฟรี #หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี

น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน ์ฟรี #หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี

17 6 17 July, 2019
เพิ่มความหวานสักหน่อย❤️🍧 น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน์ฟรี #หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี

เพิ่มความหวานสักหน่อย❤️🍧 น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน ์ฟรี #หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี

20 0 16 July, 2019
น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน์ฟรี #หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี

น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน ์ฟรี #หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี

23 0 11 July, 2019
น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน์ฟรี #หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี

น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน ์ฟรี #หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี

11 5 7 July, 2019

Advertisements

น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน์ฟรี #หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี

น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน ์ฟรี #หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี

9 0 4 July, 2019
น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน์ฟรี #หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #

น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน ์ฟรี #หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #

10 0 30 June, 2019
น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน์ฟรี #หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #

น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน ์ฟรี #หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #

28 0 24 June, 2019
เพราะโลกหมุนตลอดเวลา DPU!! #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เพราะโลกหมุนตลอดเวลา DPU!! #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม

1,494 29 29 May, 2019
ทีมงานคุณภาพ😁😍😊
#คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
#มมส.
#รูปพึ่งอยากลง

ทีมงานคุณภาพ😁😍😊
#คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม
#มมส .
#ร ูปพึ่งอยากลง

20 0 6 March, 2019
เห็นแล้วคิดถึง♥️อย่าถามว่าผ่านมากี่ปี ใครอยากดูรูปตัวเองในเล่มนี้เม้นมาเลยค่ะ #ชบาช่อที่6 #รหัส49 #รหัส49011010919#หนังสือรุ่น #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #มมส

เห็นแล้วคิดถึง♥️อย่าถามว่าผ่านมากี่ปี ใครอยากดูรูปตัวเองในเล่มนี้เม้นมาเลยค่ะ #ชบาช ่อที่6 #รห ัส49 #รห ัส49011010919 #หน ังสือรุ่น #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #มมส

13 4 4 February, 2019
9/01/19 ทำบุญขึ้นปีใหม่คณะ ทำความสะอาดรอบคณะ เก็บขยะ สาธุบุญบารมีจงสำเร็จแก่ทุกคนเทอญ 🙏💕 #ทำบุญ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #มมส #THM

9/01/19 ทำบุญขึ้นปีใหม่คณะ ทำความสะอาดรอบคณะ เก็บขยะ สาธุบุญบารมีจงสำเร็จแก่ทุกคนเทอญ 🙏💕 #ทำบ ุญ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #มมส #THM

232 5 9 January, 2019
ขอบคุณจริงๆกับประสบการณ์ดีจากพี่ๆ
#มมส #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 😀😃💕💕

ขอบคุณจริงๆกับประสบการณ์ดีจากพี่ๆ
#มมส #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม 😀😃💕💕

15 0 22 December, 2018
สนุกมากวันนี้...โดยเฉพาะช่วงสุดท้าย555
#บูมพี่บัณฑิต 🎓🎓 #MSU 
#คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สนุกมากวันนี้...โดยเฉพาะช่วงสุดท้าย555
#บ ูมพี่บัณฑิต 🎓🎓 #MSU
#คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม

47 0 2 December, 2018
เด็กมอ.5ยังสูงกว่าเลย😂😂💓
#dpuopenhouse2018 
#คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
#มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เด็กมอ.5ยังสูงกว่าเลย😂😂💓
#dpuopenhouse2018
#คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม
#มหาว ิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

259 0 20 November, 2018

Advertisements

มีกิจกรรมให้เล่น แจกของรางวัลเพี๊ยบ มาสนุกกันนะคะ “ Open house DPU “ วันที20-21พ.ย 💓
#dpuopenhouse2018 
#คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
#มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มีกิจกรรมให้เล่น แจกของรางวัลเพี๊ยบ มาสนุกกันนะคะ “ Open house DPU “ วันที20-21พ.ย 💓
#dpuopenhouse2018
#คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม
#มหาว ิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

228 0 20 November, 2018
ในส่วนของงานวันนี้...ให้รูปเล่าเรื่อง...
#jobfair2018 #โซนอีสาน #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #มหาวิทยาลัยสารคาม

ในส่วนของงานวันนี้...ให้รูปเล่าเรื่อง...
#jobfair2018 #โซนอ ีสาน #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #มหาว ิทยาลัยสารคาม

9 0 31 October, 2018
ศึกษาดูงาน 😊😄 #การรับประทานอาหารแบบตะวันตกและมารยาทบนโต๊ะอาหาร 
#คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศึกษาดูงาน 😊😄 #การร ับประทานอาหารแบบตะวันตกและมารยาทบนโต๊ะอาหาร
#คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม
#มหาว ิทยาลัยมหาสารคาม

48 0 22 October, 2018
ขอขอบคุณประสบการณ์ดี ขอบคุณรุ่นพี่ที่ให้โอกาศผม และขอบคุณทีมงานทุกคนทั้งรุ่นพี่และรุ้นน้องทุกๆคน ถ้าไม่มีทีมงานดีๆ คงไม่มีโอกาศนี้ ที่ได้มาเป็นเดือนคณะ #ขอบคุณรุ่นพี่ #ขอบคุณทีมงาน #ขอบคุณทุกๆคน #theHTclub #เดือนคณะ #สาขาการโรงเเรม #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ขอขอบคุณประสบการณ์ดี ขอบคุณรุ่นพี่ที่ให้โอกาศผม และขอบคุณทีมงานทุกคนทั้งรุ่นพี่และรุ้นน้องทุกๆคน ถ้าไม่มีทีมงานดีๆ คงไม่มีโอกาศนี้ ที่ได้มาเป็นเดือนคณะ #ขอบค ุณรุ่นพี่ #ขอบค ุณทีมงาน #ขอบค ุณทุกๆคน #theHTclub #เด ือนคณะ #สาขาการโรงเเรม #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #มหาว ิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

149 4 28 September, 2018
#ยินดีต้อนรับอาจารย์ชงค์สุดากับอาจารย์ชลธิชา #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #HR The Sukosol #Lecture DPU

#ย ินดีต้อนรับอาจารย์ชงค์สุดากับอาจารย์ชลธิชา #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #มหาว ิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #HR The Sukosol #Lecture DPU

14 3 21 September, 2018
เราพร้อมรับทุกโอกาสที่เข้ามา อยากสัมผัสประสบการณ์การทำงาน มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา “ชมรมนิสิตประชาสัมพันธ์” 💜 
#ชมรมนิสิตประชาสัมพันธ์ #PR
#คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
#ชมรมนิสิตประชาสัมพันธ์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เราพร้อมรับทุกโอกาสที่เข้ามา อยากสัมผัสประสบการณ์การทำงาน มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา “ชมรมนิสิตประชาสัมพันธ์” 💜
#ชมรมน ิสิตประชาสัมพันธ์ #PR
#คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม
#ชมรมน ิสิตประชาสัมพันธ์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

120 0 11 September, 2018
สวัสดีตอนเช้าค่ะ 
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย 
รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
#โรงแรมดีพียูเพลส 
#คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
#DhurakijPunditUniversity #DPUplace #DPUplaceHotel #DPU #HotelinCampus

สวัสดีตอนเช้าค่ะ
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
#โรงแรมด ีพียูเพลส
#คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม
#DhurakijPunditUniversity #DPUplace #DPUplaceHotel #DPU #HotelinCampus

1 0 27 August, 2018
ใจบริการ💕 PR12💕
#นิสิตชมรมประชาสัมพันธ์ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ใจบริการ💕 PR12💕
#น ิสิตชมรมประชาสัมพันธ์ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #มหาว ิทยาลัยมหาสารคาม

110 0 27 August, 2018
ตักบาตน้องใหม่ มมส
#เสือดาว12
#คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ตักบาตน้องใหม่ มมส
#เส ือดาว12
#คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม

53 0 2 August, 2018
ขอบคุณประสบการณ์ออกทริปเก็บเส้นทางที่ 1 ทริปอีสานกลาง 7 จังหวัด #มหาสารคาม #ยโสธร #ร้อยเอ็ด #มุกดาหาร #นครพนม #สกลนคร #กาฬสินธุ์ ของนิสิตชั้นปีที่ 1 #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #บัส5 ที่ทำให้ได้เพื่อนใหม่ๆเรียนรู้การทำงาน ขอบคุณพี่สตาฟและอาจารย์ที่ดูแลอย่างดีหวังว่สจะได้พบกันอีกทริปหน้านะ #ทริปไร้รูป

ขอบคุณประสบการณ์ออกทริปเก็บเส้นทางที่ 1 ทริปอีสานกลาง 7 จังหวัด #มหาสารคาม #ยโสธร #ร ้อยเอ็ด #ม ุกดาหาร #นครพนม #สกลนคร #กาฬส ินธุ์ ของนิสิตชั้นปีที่ 1 #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #มหาว ิทยาลัยมหาสารคาม #บ ัส5 ที่ทำให้ได้เพื่อนใหม่ๆเรียนรู้การทำงาน ขอบคุณพี่สตาฟและอาจารย์ที่ดูแลอย่างดีหวังว่สจะได้พบกันอีกทริปหน้านะ #ทร ิปไร้รูป

34 0 4 July, 2018
ขอบคุณสำหรับความทรงจำที่จะไม่มีวันลืม และประสบการณ์ดีๆครับ 😁🤟🏻 #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 🌺 #บัส3 🚎💨 #จบทริป 📍#goodmemories #fromthis #trip 🙌🏻 #3days2nights #ทริป7จังหวัด 🗺 #อีสานกลาง 🌾

ขอบคุณสำหรับความทรงจำที่จะไม่มีวันลืม และประสบการณ์ดีๆครับ 😁🤟🏻 #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม 🌺 #บ ัส3 🚎💨 #จบทร ิป 📍 #goodmemories #fromthis #trip 🙌🏻 #3days2nights #ทร ิป7จังหวัด 🗺 #อ ีสานกลาง 🌾

97 1 28 June, 2018
จบทริปแล้ว แต่ความทรงจำนี้จะไม่ไปไหน จะเก็บไว้ในความทรงจำนี้ตลอดไป คิดถึงทริปนี้ เพื่อนบัส2รอบ2 เพื่อนๆทุกๆคน คณะอาจารย์ พี่ไกด์ สตาฟทุกๆคน มิตรภาพ เสียงหัวเราะ ความสุข จะจดจำสิ่งดีดีแบบนี้ตลอดไป 😍 รักนะคะ Cr. @plug.thi 
#ทริปแห่งความสุข #บัส2รอบ2 #เลิฟๆ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #คุ๊กกี้เสี่ยงทายBNK88 #ฟาส8แหกทะลุนรก #ใจสู้หรือเปล่าไหวไม่บอกมา #happy #good

จบทริปแล้ว แต่ความทรงจำนี้จะไม่ไปไหน จะเก็บไว้ในความทรงจำนี้ตลอดไป คิดถึงทริปนี้ เพื่อนบัส2รอบ2 เพื่อนๆทุกๆคน คณะอาจารย์ พี่ไกด์ สตาฟทุกๆคน มิตรภาพ เสียงหัวเราะ ความสุข จะจดจำสิ่งดีดีแบบนี้ตลอดไป 😍 รักนะคะ Cr. @plug.thi
#ทร ิปแห่งความสุข #บ ัส2รอบ2 #เล ิฟๆ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #ค ุ๊กกี้เสี่ยงทายBNK88 #ฟาส8แหกทะล ุนรก #ใจส ู้หรือเปล่าไหวไม่บอกมา #happy #good

98 0 11 June, 2018
จบทริปแล้ว แต่ความทรงจำนี้จะไม่ไปไหน คิดถึงทริปนี้ เพื่อนบัส2รอบ2 เพื่อนๆคณะอาจารย์พี่ไกด์สตาฟทุกๆคน มิตรภาพ เสียงหัวเราะ ความสุข จะจดจำสิ่งดีดีแบบนี้ตลอดไป 😍 #ทริปแห่งความสุข #บัส2รอบ2 #เลิฟๆ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม Cr. @plug.thi 🔥

จบทริปแล้ว แต่ความทรงจำนี้จะไม่ไปไหน คิดถึงทริปนี้ เพื่อนบัส2รอบ2 เพื่อนๆคณะอาจารย์พี่ไกด์สตาฟทุกๆคน มิตรภาพ เสียงหัวเราะ ความสุข จะจดจำสิ่งดีดีแบบนี้ตลอดไป 😍 #ทร ิปแห่งความสุข #บ ัส2รอบ2 #เล ิฟๆ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม Cr. @plug.thi 🔥

151 4 11 June, 2018
วินาทีที่ตัวยังแห้งอยู่555 💦💦
Pre สงกรานต์ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #จัดให้ 😜 09/04/2018 📆

วินาทีที่ตัวยังแห้งอยู่555 💦💦
Pre สงกรานต์ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #จ ัดให้ 😜 09/04/2018 📆

84 0 9 April, 2018
ขอบคุณพี่ๆ และเพื่อนๆ ที่สู้และอดทนมาด้วยกัน ในระยะเวลา 2 เดือนกว่า...
พวกเราก็ทำดีทุกสุดแล้ว แล้วได้ที่ #2 🏆 ก็โอเคมาก #THM 💜#ChabaCheer 🌺 #สแตนเชียร์ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ขอบคุณพี่ๆ และเพื่อนๆ ที่สู้และอดทนมาด้วยกัน ในระยะเวลา 2 เดือนกว่า...
พวกเราก็ทำดีทุกสุดแล้ว แล้วได้ที่ #2 🏆 ก็โอเคมาก #THM 💜 #ChabaCheer 🌺 #สแตนเช ียร์ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม

97 0 25 March, 2018
ความทรงจำ
#คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
#มมส

ความทรงจำ
#คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม
#มมส

48 0 20 hours ago
ตีได้นะ แต่แบกไม่ไหว 5555 
ซ้อมวันเดียวด้วยนะ
#ขอบคุณเฟิร์นอิอิ 
#กีฬาชบาเกม 
#คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ตีได้นะ แต่แบกไม่ไหว 5555
ซ้อมวันเดียวด้วยนะ
#ขอบค ุณเฟิร์นอิอิ
#ก ีฬาชบาเกม
#คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม

47 0 25 February, 2018
#กีฬาชบาเกม #สีแดง 24.02.2561 #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

#ก ีฬาชบาเกม #ส ีแดง 24.02.2561 #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม

91 0 25 February, 2018
เราคนถือธง สีฟ้า 🏳🔵 ชบาเกม 🌺 2018 ⚽️🏀🏐
#ขบวนสีฟ้า #กีฬาสี61 #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #me #blueflag

เราคนถือธง สีฟ้า 🏳🔵 ชบาเกม 🌺 2018 ⚽️🏀🏐
#ขบวนส ีฟ้า #ก ีฬาสี61 #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #me #blueflag

111 0 25 February, 2018
คิดถึงคณะ😔 #มมส #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #milkpiyamart

คิดถึงคณะ😔 #มมส #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #milkpiyamart

45 14 18 February, 2018
แหวนรุ่น #นายร้อย #นายร้อยตำรวจ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #คณะเศรษฐศาสตร #แหวนรุ่น #แหวนรุ่นนักเรียน

แหวนรุ่น #นายร ้อย #นายร ้อยตำรวจ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #คณะเศรษฐศาสตร #แหวนร ุ่น #แหวนร ุ่นนักเรียน

19 0 8 February, 2018
เข็มกลัด เนื้อซิวเวอร์-เนื้อทองเหลือง #ออกแบบฟรี #ส่งฟรี #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #คณะเศรษฐศาสตร #jewelry #รับทำเข็มกลัด #จี้เฟือง #จี้รุ่น #ปทุมวัน #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยกรุงเทพ #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #วิศวะ #ราชมงคลธัญบุรี #รับตุ้งติ้ง #รับทำตามสั่ง #นายสิบตำรวจ #นายร้อย #นายร้อยตำรวจ #ช่างทหาร#ช่างทหารอากาศ #จี้รุ่น#จี้เฟือง #คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล #คณะกรรมการนักเรียน #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #ปทุมวัน #คณะวิทยาการจัดการ #เกษตรศาสตร์ #เกษตรกำแพงแสน #เพาะช่าง

เข็มกลัด เนื้อซิวเวอร์-เนื้อทองเหลือง #ออกแบบฟร#ส ่งฟรี #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #คณะเศรษฐศาสตร #jewelry #ร ับทำเข็มกลัด #จ ี้เฟือง #จ ี้รุ่น #ปท ุมวัน #มหาว ิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาว ิทยาลัยธรรมศาสตร์ #มหาว ิทยาลัยกรุงเทพ #มหาว ิทยาลัยธรรมศาสตร์ #ว ิศวะ #ราชมงคลธ ัญบุรี #ร ับตุ้งติ้ง #ร ับทำตามสั่ง #นายส ิบตำรวจ #นายร ้อย #นายร ้อยตำรวจ #ช ่างทหาร #ช ่างทหารอากาศ #จ ี้รุ่น #จ ี้เฟือง #คณะมน ุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล #คณะกรรมการน ักเรียน #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #ปท ุมวัน #คณะว ิทยาการจัดการ #เกษตรศาสตร#เกษตรกำแพงแสน #เพาะช ่าง

10 0 1 February, 2018

Top #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม posts

เพราะโลกหมุนตลอดเวลา DPU!! #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เพราะโลกหมุนตลอดเวลา DPU!! #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม

1,494 29 29 May, 2019

Advertisements

น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน์ฟรี #หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี

น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน ์ฟรี #หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี

17 6 17 July, 2019
เพิ่มความหวานสักหน่อย❤️🍧 น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน์ฟรี #หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี

เพิ่มความหวานสักหน่อย❤️🍧 น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน ์ฟรี #หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี

20 0 16 July, 2019

Advertisements

น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน์ฟรี #หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี

น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน ์ฟรี #หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี

23 0 11 July, 2019
คิดถึงคณะ😔 #มมส #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #milkpiyamart

คิดถึงคณะ😔 #มมส #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #milkpiyamart

45 14 18 February, 2018
น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน์ฟรี #หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน์ฟรี

น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน ์ฟรี #หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #งานออนไลน ์ฟรี

11 5 7 July, 2019

Advertisements

น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน์ฟรี #หางานพาร์ทไทม์ #หางานออนไลน์ #หางานทำช่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน์ #งานเสริม #รายได้เสริมสมัครฟรี #รายได้เสริมออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะนิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #คณะสังคมศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #

น้องนักศึกษา หรือ คนที่ว่างงาน รายได้ไม่พอ✅
มีเวลาเล่นเน็ต 2-3 ชั่วโมง อยากหารายได้✅
สนใจปักหมุดเลยครับ 📌📌 หรือ add Line คลิกเลย 👉http://nav.cx/a3PVo89 #งานออนไลน ์ฟรี #หางานพาร ์ทไทม์ #หางานออนไลน#หางานทำช ่วงปิดเทอม #mfu #งานออนไลน#งานเสร ิม #รายได ้เสริมสมัครฟรี #รายได ้เสริมออนไลน์ #คณะน ิติศาสตร์ #คณะว ิศวกรรมศาสตร์ #คณะบร ิหารธุรกิจ #คณะบ ัญชี #คณะว ิทยาศาสตร์ #คณะน ิเทศศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร#คณะศ ิลปศาสตร์ #คณะส ังคมศาสตร์ #คณะว ิทยาการจัดการ #คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม #พะนคร #

28 0 24 June, 2019
ทีมงานคุณภาพ😁😍😊
#คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
#มมส.
#รูปพึ่งอยากลง

ทีมงานคุณภาพ😁😍😊
#คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม
#มมส .
#ร ูปพึ่งอยากลง

20 0 6 March, 2019
สนุกมากวันนี้...โดยเฉพาะช่วงสุดท้าย555
#บูมพี่บัณฑิต 🎓🎓 #MSU 
#คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สนุกมากวันนี้...โดยเฉพาะช่วงสุดท้าย555
#บ ูมพี่บัณฑิต 🎓🎓 #MSU
#คณะการท ่องเที่ยวและการโรงแรม

47 0 2 December, 2018