#مهراب Instagram Photos & Videos

مهراب - 253k posts

@mehrab.plus 
@mehrab_emperor 
امیدوارم لایق چشماتون باشه این میکس
.
*نکته: این موزیک پخش نشده
از پخش قطعیش هم مطمئن نیستیم!!
اسم این موزیک هم (خاطره بازی ) بوده که بنا به اتفاقاتی تغییر داده شده!

امیدوارم راضی باشید از این میکس🙏❤
با نظراتتون میتونید به ما روحیه بدید!!
‌
#مهراب #دیس_لاو #م #عشق #دلتنگی #آهنگ #موزیک #غم #غمگین #شکست_عشقی #کلیپ #میگس_کلیپ

@mehrab.plus
@mehrab_emperor
امیدوارم لایق چشماتون باشه این میکس
.
*نکته: این موزیک پخش نشده
از پخش قطعیش هم مطمئن نیستیم!!
اسم این موزیک هم (خاطره بازی ) بوده که بنا به اتفاقاتی تغییر داده شده!

امیدوارم راضی باشید از این میکس🙏❤
با نظراتتون میتونید به ما روحیه بدید!!

#مهراب #دیس_لاو #عشق #دلتنگی #آهنگ #موزیک #غم #غمگین #شکست_عشقی #کلیپ #میگس_کلیپ

23 19 45 minutes ago
🖤.##مهراب_خسته_صدا👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب_خسته_صدا #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me ##video_dep_love .##مهراب_خسته_دا👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 ##video_dep_love #video_russia
.##مهراب_خسته_صدا👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 ##video_dep_love #video_russia👑👑
.##مهراب_خسته_صدا👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 ##video_dep_love #video_russia
.##مهراب_خسته_دا👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 ##video_dep_love #video_russia
.##مهراب_خسته_صدا👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 ##video_dep_love #video_russia👑👑
.##مهراب_خسته_صدا👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 ##video_dep_love #video_russia
.##مهراب_خسته_دا👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 ##video_dep_love #video_russia
.##مهراب_خسته_صدا👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 ##video_dep_love .##مهراب_خسته_صدا👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 ##video_dep_love #video_russia
.##مهراب_خسته_صدا👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love

🖤.# #مهراب_خسته_صدا 👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب_خسته_صدا #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me # #video_dep_love .# #مهراب_خسته_دا 👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 # #video_dep_love #video_russia
.# #مهراب_خسته_صدا 👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 # #video_dep_love #video_russia 👑👑
.# #مهراب_خسته_صدا 👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 # #video_dep_love #video_russia
.# #مهراب_خسته_دا 👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 # #video_dep_love #video_russia
.# #مهراب_خسته_صدا 👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 # #video_dep_love #video_russia 👑👑
.# #مهراب_خسته_صدا 👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 # #video_dep_love #video_russia
.# #مهراب_خسته_دا 👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 # #video_dep_love #video_russia
.# #مهراب_خسته_صدا 👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 # #video_dep_love .# #مهراب_خسته_صدا 👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love #me #mehrab #pasha #z4x0 # #video_dep_love #video_russia
.# #مهراب_خسته_صدا 👑 #تنهايي #تنهايى #تنها #مهراب #يغض #حبي #حب #عشق #مست #زاخوي #ديسلاو #پاشا #كوردو #شيخ #مرگ #کينگ #زاخو #ستوري #love

31 11 58 minutes ago
fᎥᏁᎠ ᏟᎪᏞm 
ᎥᏁ ᏆhᎬ ᏟhᎪᎾs Ꮎf ᏞᎥfᎬ 
در هرج و مرج زندگى، 
آرامش را پيدا كن!

#رفیق #بهترین #روح_الله_کرمی #سامان_یاسین #مهراب #ماشین #کف_خواب #تهران #کرمانشاه #ایران

fᎥᏁᎠ ᏟᎪᏞm
ᎥᏁ ᏆhᎬ ᏟhᎪᎾs Ꮎf ᏞᎥfᎬ
در هرج و مرج زندگى،
آرامش را پيدا كن!

#رفیق #بهترین #روح_الله_کرمی #سامان_یاسین #مهراب #ماشین #کف_خواب #تهران #کرمانشاه #ایران

22 1 1 hour ago
هر کی اسم عشقش با حرف f شروع میشه تگش شه
مارو دنبال کنید ممنون 
@clip.com11پیج
#دپ
#دپرس
#دلتنگی
#دلنوشته
#عشق
#عشقبازی_دونفره
#جزیزه 
#جنوبی 
#چمکی 
#چمک 
#چپونی 
#چپونی_آمبولانسی 
#قادری 
#مهراب 
#علی_بابا 
#ایماننولاو 
#ارشاد 
#میلادراستاد 
#قشم 
#بندر لنگه
#کیش 
#مُغویه_قَمر_جنوبی

هر کی اسم عشقش با حرف f شروع میشه تگش شه
مارو دنبال کنید ممنون
@clip.com11 پیج
#دپ
#دپرس
#دلتنگی
#دلنوشته
#عشق
#عشقبازی_دونفره
#جزیزه
#جنوبی
#چمکی
#چمک
#چپونی
#چپونی_آمبولانسی
#قادری
#مهراب
#علی_بابا
#ایماننولاو
#ارشاد
#میلادراستاد
#قشم
#بندر لنگه
#کیش
ُغویه_قَمر_جنوبی

13 1 1 hour ago
استوری.رو.از.دست.نده.🕸🖤
مارا به دوستان.خود.معرفی.کنید.👇👇🖤
تکش کن با معرفتا رو 🕷☠
Folww👉@yone3_video_clipo
Folww👉@yone3_video_clipo
فالو یادت نره ☝️☝️😎🖤
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#عشق#دلتنگی#رفیق#دوست#مهراب#تکست#جوکر#گریه#بغض#غمگین#احساسی#فازسنگین#غم#تنها#دپ#دپرس#عاشقانه#شراب#خودکشی#ممنوعه#ارشاد#میلادراستاد#مبارزه#جنگ#دیوانه#🕸#🕷#☠#💀#🎬

استوری.رو.از.دست.نده.🕸🖤
مارا به دوستان.خود.معرفی.کنید.👇👇🖤
تکش کن با معرفتا رو 🕷☠
Folww👉@yone3_video_clipo
Folww👉@yone3_video_clipo
فالو یادت نره ☝️☝️😎🖤
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#عشق #دلتنگی #رفیق #دوست #مهراب #تکست #جوکر #گریه #بغض #غمگین #احساسی #فازسنگین #غم #تنها #دپ #دپرس #عاشقانه #شراب #خودکشی #ممنوعه #ارشاد #میلادراستاد #مبارزه #جنگ #دیوانه #🕸#🕷#☠#💀#🎬

8 1 1 hour ago
و در آخر این صدا
پایان من است
کسایی ک قبول دارن کامنت بزارن💌🖤
, 🖤دانلود موزیک🎵و ویدیو🎬 چنل تلگرام🖤ای دی بیو
کد اهنگ #39
برای دیدن کلیپ های بیشتر 👇🤞
؛
،
@cilip.deep
@cilip.deep
@cilip.deep
,
;
;
;
;
; 
#تکست#تیکه_دار 
#عکس
#تکست_خاص 
#متن_زیبا #متن_خاص #جوکر
#پروفایل_خاص #پروفایل_دخترونه 
#پروفایل_پسرونه #پروفایل_دپ
#عکسنوشته_خاص #خاص#عکسپروفایل 
#عکسنوشته 
#سنگین_پرو #خفن #فازسنگین_عکس 
#دلنوشته_خاص #حرف_دل #مهراب
#پسرونه
#جوکر#تیکه_سنگین #دپرس_مرگ

و در آخر این صدا
پایان من است
کسایی ک قبول دارن کامنت بزارن💌🖤
, 🖤دانلود موزیک🎵و ویدیو🎬 چنل تلگرام🖤ای دی بیو
کد اهنگ #39
برای دیدن کلیپ های بیشتر 👇🤞
؛
،
@cilip.deep
@cilip.deep
@cilip.deep
,
;
;
;
;
;
#تکست #تیکه_دار
#عکس
#تکست_خاص
#متن_زیبا #متن_خاص #جوکر
#پروفایل_خاص #پروفایل_دخترونه
#پروفایل_پسرونه #پروفایل_دپ
#عکسنوشته_خاص #خاص #عکسپروفایل
#عکسنوشته
#سنگین_پرو #خفن #فازسنگین_عکس
#دلنوشته_خاص #حرف_دل #مهراب
#پسرونه
#جوکر #تیکه_سنگین #دپرس_مرگ

6 1 1 hour ago
حاجی چشم ما فقط رو یه نفر قفلی میزنه 💔
بقیه برن به درک👌☺ .
.
.
.
.
.
.
.
.
#شاخ
#لاو
#عشق
#غمگین
#هشتگ
#مهراب
#دیسلاو
#سیاه_سفید
#غم

حاجی چشم ما فقط رو یه نفر قفلی میزنه 💔
بقیه برن به درک👌☺ .
.
.
.
.
.
.
.
.
#شاخ
#لاو
#عشق
#غمگین
#هشتگ
#مهراب
#دیسلاو
#سیاه_سفید
#غم

3 0 1 hour ago
قصه رو از ته میبینم
به پرو پام بد پیچیدم 
پس میگیرم حقمو بعد میمیرم
صد بارم بشکنم گچ میگیرم
‌‌
تگ و لایک فراموش نشه♥️♥️
‌
_________________
‌
برای دیدن کلیپ های بیشتر پیج را دنبال کنید⬇️⬇️
@musix.viideo 
@musix.viideo
‌
_________________
‌
#تتل 
#گرگ
 #لخت 
#عاشقانه
 #عشق
 #مهراب 
#ارشاد 
#خیانت 
#love 
#mehrab 
#دپ 
#خنده 
#خاص 
#جوکر 
#جنگ 
#پروفایل_خاص 
#سرباز 
#سربازی_اجباری 
#پادگان 
#تتلو 
#ممنوعه 
#خودکشی 
#مرگ 
#سیگار 
#غم 
#فاز_غم 
#ماشین 
#گشت_ارشاد 
#حصین 
#یاس

قصه رو از ته میبینم
به پرو پام بد پیچیدم
پس میگیرم حقمو بعد میمیرم
صد بارم بشکنم گچ میگیرم
‌‌
تگ و لایک فراموش نشه♥️♥️

_________________

برای دیدن کلیپ های بیشتر پیج را دنبال کنید⬇️⬇️
@musix.viideo
@musix.viideo

_________________

#تتل
#گرگ
#لخت
#عاشقانه
#عشق
#مهراب
#ارشاد
#خیانت
#love
#mehrab
#دپ
#خنده
#خاص
#جوکر
#جنگ
#پروفایل_خاص
#سرباز
#سربازی_اجباری
#پادگان
#تتلو
#ممنوعه
#خودکشی
#مرگ
#سیگار
#غم
#فاز_غم
#ماشین
#گشت_ارشاد
#حصین
#یاس

12 1 1 hour ago
دوستانتونو تگ کنید 🙏❤
________________________________
@clip_smm @clip_smm
@clip_smm @clip_smm
________________________________
#ایران #عشق_بازی #عشق #مجیدخراطها #عصبی #پسر #دختر #عاشقانه #غمگین #مهراب #ارشاد

دوستانتونو تگ کنید 🙏❤
________________________________
@clip_smm @clip_smm
@clip_smm @clip_smm
________________________________
#ایران #عشق_بازی #عشق #مجیدخراطها #عصبی #پسر #دختر #عاشقانه #غمگین #مهراب #ارشاد

4 1 1 hour ago
‌
تگ و لایک فراموش نشه♥️♥️
‌
_________________
‌
برای دیدن کلیپ های بیشتر پیج را دنبال کنید⬇️⬇️
@musix.viideo 
@musix.viideo
‌
_________________
‌
#کرد 
#گرگ
 #لخت 
#عاشقانه
 #عشق
 #مهراب 
#ارشاد 
#wolf 
#love 
#mehrab 
#دپ 
#خنده 
#خاص 
#جوکر 
#جنگ 
#پروفایل_خاص 
#سرباز 
#سربازی_اجباری 
#پادگان 
#تتلو 
#ممنوعه 
#خودکشی 
#مرگ 
#سیگار 
#غم 
#فاز_غم 
#پرسپولیس 
#گشت_ارشاد 
#استقلال 
#داره_میریزه


تگ و لایک فراموش نشه♥️♥️

_________________

برای دیدن کلیپ های بیشتر پیج را دنبال کنید⬇️⬇️
@musix.viideo
@musix.viideo

_________________

#کرد
#گرگ
#لخت
#عاشقانه
#عشق
#مهراب
#ارشاد
#wolf
#love
#mehrab
#دپ
#خنده
#خاص
#جوکر
#جنگ
#پروفایل_خاص
#سرباز
#سربازی_اجباری
#پادگان
#تتلو
#ممنوعه
#خودکشی
#مرگ
#سیگار
#غم
#فاز_غم
#پرسپولیس
#گشت_ارشاد
#استقلال
#داره_میریزه

9 0 1 hour ago
.
.رفتـــــــــــم دیگه خاموشه خطــــــــــم
💔💔💔عشق مجازی💔💔💔💔
.
.
.💔💔💔احمد.سلو💔💔💔💔
.
.
#مهراب #مهراب_خسته_صدا #غم#غمگین #‌بغض#عشق#عاشقانه #فازسنگین#دلتنگی #دلشکسته#دپرس#دیسلاو #اهنگ#لوتی #کلیپ#میکس #احساسی#گریه #شکست_عشقی #اشک #ارشاد #میلادراستاد#نامردی#احمد_سلو #تکست#میکس#mehrab#لاشی#میلادراستاد#

.
.رفتـــــــــــم دیگه خاموشه خطــــــــــم
💔💔💔عشق مجازی💔💔💔💔
.
.
.💔💔💔احمد.سلو💔💔💔💔
.
.
#مهراب #مهراب_خسته_صدا #غم #غمگین #‌بغض #عشق #عاشقانه #فازسنگین #دلتنگی #دلشکسته #دپرس #دیسلاو #اهنگ #لوتی #کلیپ #میکس #احساسی #گریه #شکست_عشقی #اشک #ارشاد #میلادراستاد #نامردی #احمد_سلو #تکست #میکس #mehrab #لاشی #میلادراستاد #

5 1 1 hour ago
من وقتی کم میارم که مرده باشم 👑🖤
___________________________________

بفرستید برای رفیقاتون❤️
_____________________________________

#عشق #دلتنگی #رفیق #دوست #تکست #جوکر #گریه #بغض #غمگین #احساسی #فازسنگین #غم #تنهایی #دپ #دپرس #عاشقانه #شراب #خودکشی #ممنوعه #مهراب #ارشاد #میلادراستاد #دلگیر #لاو #دوست #سرباز #پادگان #خدمت #شوتی #لات

من وقتی کم میارم که مرده باشم 👑🖤
___________________________________

بفرستید برای رفیقاتون❤️
_____________________________________

#عشق #دلتنگی #رفیق #دوست #تکست #جوکر #گریه #بغض #غمگین #احساسی #فازسنگین #غم #تنهایی #دپ #دپرس #عاشقانه #شراب #خودکشی #ممنوعه #مهراب #ارشاد #میلادراستاد #دلگیر #لاو #دوست #سرباز #پادگان #خدمت #شوتی #لات

11 1 1 hour ago
بهت احترام میزارن
چون با ما دیده شدی...
‌
تگ و لایک فراموش نشه♥️♥️
‌
_________________
‌
برای دیدن کلیپ های بیشتر پیج را دنبال کنید⬇️⬇️
@musix.viideo 
@musix.viideo
‌
_________________
‌
#تتل 
#گرگ
 #لخت 
#عاشقانه
 #عشق
 #مهراب 
#ارشاد 
#wolf 
#love 
#mehrab 
#دپ 
#خنده 
#خاص 
#جوکر 
#جنگ 
#پروفایل_خاص 
#سرباز 
#سربازی_اجباری 
#پادگان 
#تتلو 
#ممنوعه 
#خودکشی 
#مرگ 
#سیگار 
#غم 
#فاز_غم 
#ماشین 
#گشت_ارشاد 
#music 
#video

بهت احترام میزارن
چون با ما دیده شدی...

تگ و لایک فراموش نشه♥️♥️

_________________

برای دیدن کلیپ های بیشتر پیج را دنبال کنید⬇️⬇️
@musix.viideo
@musix.viideo

_________________

#تتل
#گرگ
#لخت
#عاشقانه
#عشق
#مهراب
#ارشاد
#wolf
#love
#mehrab
#دپ
#خنده
#خاص
#جوکر
#جنگ
#پروفایل_خاص
#سرباز
#سربازی_اجباری
#پادگان
#تتلو
#ممنوعه
#خودکشی
#مرگ
#سیگار
#غم
#فاز_غم
#ماشین
#گشت_ارشاد
#music
#video

12 2 1 hour ago
تـــــا اخــــر بـــبــیـــنــــیــد🌹🌠
مـــوزیــک هـــمـــراه بـــا ویـــدیــو درکـــانـــال تــلـــگرام📂
ایــــــدی muzik_taak
.
.دوستاتو تگ کن🔶💝 @lioon_wild
@lioon_wild
@lioon_wild
.
#عشق#تکست#شاخ#مهراب#علی#سرباز#پادگان#دختر#رونالدو#شیر#رمضان#رفیق#رفاقت#دعوا#دوست#موتورسنگین#اسپرت#جنگ#رامبد_جوان #لاتی#سیگار#معتاد#چاقو#قمه#miladrastad #mehrab#دیسلاو#جوکر#joker#هارلی

تـــــا اخــــر بـــبــیـــنــــیــد🌹🌠
مـــوزیــک هـــمـــراه بـــا ویـــدیــو درکـــانـــال تــلـــگرام📂
ایــــــدی muzik_taak
.
.دوستاتو تگ کن🔶💝 @lioon_wild
@lioon_wild
@lioon_wild
.
#عشق #تکست #شاخ #مهراب #علی #سرباز #پادگان #دختر #رونالدو #شیر #رمضان #رفیق #رفاقت #دعوا #دوست #موتورسنگین #اسپرت #جنگ #رامبد_جوان #لاتی #سیگار #معتاد #چاقو #قمه #miladrastad #mehrab #دیسلاو #جوکر #joker #هارلی

9 1 1 hour ago
پس من تو را دوست خواهم داشت ...🔗❤️ بهترین رفیقاتو و عشقتو تگ کن قدرتو بدونه 💎 #video_lonely .
.
.
.
#پرواز #هوس #خامنه_ای #غمگین #دپ #عشق #چالش #گیتار #کلیپ_خنده_دار #یاس #حصین #اهنگ #ارشاد #مهراب #محراب #میلادراستاد #جدید #وحیدمرادی #شعر #حذف #27

پس من تو را دوست خواهم داشت ...🔗❤️ بهترین رفیقاتو و عشقتو تگ کن قدرتو بدونه 💎 #video_lonely .
.
.
.
#پرواز #هوس #خامنه_ای #غمگین #دپ #عشق #چالش #گیتار #کلیپ_خنده_دار #یاس #حصین #اهنگ #ارشاد #مهراب #محراب #میلادراستاد #جدید #وحیدمرادی #شعر #حذف #27

26 1 1 hour ago

Top #مهراب posts

وقتی به کسی وفاداریم برای کسی دیگه دم‌تکون نمیدیم...😉
___________________________________

بفرستید برای همه وفادارا❤️
_____________________________________

#عشق #دلتنگی #رفیق #دوست #تکست #جوکر #گریه #بغض #غمگین #احساسی #فازسنگین #غم #تنهایی #دپ #دپرس #عاشقانه #شراب #خودکشی #ممنوعه #مهراب #ارشاد #میلادراستاد #دلگیر #لاو #دوست #سرباز #پادگان #خدمت #شوتی #لات

وقتی به کسی وفاداریم برای کسی دیگه دم‌تکون نمیدیم...😉
___________________________________

بفرستید برای همه وفادارا❤️
_____________________________________

#عشق #دلتنگی #رفیق #دوست #تکست #جوکر #گریه #بغض #غمگین #احساسی #فازسنگین #غم #تنهایی #دپ #دپرس #عاشقانه #شراب #خودکشی #ممنوعه #مهراب #ارشاد #میلادراستاد #دلگیر #لاو #دوست #سرباز #پادگان #خدمت #شوتی #لات

4,957 84 15 hours ago
قصه رو از ته میبینم
به پرو پام بد پیچیدم 
پس میگیرم حقمو بعد میمیرم
صد بارم بشکنم گچ میگیرم
‌‌
تگ و لایک فراموش نشه♥️♥️
‌
_________________
‌
برای دیدن کلیپ های بیشتر پیج را دنبال کنید⬇️⬇️
@musix.viideo 
@musix.viideo
‌
_________________
‌
#تتل 
#گرگ
 #لخت 
#عاشقانه
 #عشق
 #مهراب 
#ارشاد 
#خیانت 
#love 
#mehrab 
#دپ 
#خنده 
#خاص 
#جوکر 
#جنگ 
#پروفایل_خاص 
#سرباز 
#سربازی_اجباری 
#پادگان 
#تتلو 
#ممنوعه 
#خودکشی 
#مرگ 
#سیگار 
#غم 
#فاز_غم 
#ماشین 
#گشت_ارشاد 
#حصین 
#یاس

قصه رو از ته میبینم
به پرو پام بد پیچیدم
پس میگیرم حقمو بعد میمیرم
صد بارم بشکنم گچ میگیرم
‌‌
تگ و لایک فراموش نشه♥️♥️

_________________

برای دیدن کلیپ های بیشتر پیج را دنبال کنید⬇️⬇️
@musix.viideo
@musix.viideo

_________________

#تتل
#گرگ
#لخت
#عاشقانه
#عشق
#مهراب
#ارشاد
#خیانت
#love
#mehrab
#دپ
#خنده
#خاص
#جوکر
#جنگ
#پروفایل_خاص
#سرباز
#سربازی_اجباری
#پادگان
#تتلو
#ممنوعه
#خودکشی
#مرگ
#سیگار
#غم
#فاز_غم
#ماشین
#گشت_ارشاد
#حصین
#یاس

3,227 16 18 June, 2019
استوریموببینید☹☹☹☹☹❌————————————————————
@deplovex 👈🏻پستای قبلیم ببین
————————————————————
@deplovex ✔️
@deplovex 💯
#دپ #غمگین #عاشقانه #لاو #تنهایی #دلشکسته #love #عشق #تکست_خاص #تکست_سنگین #فازسنگین #خاص #ناب #رفیق #رفیق_قدیمی #مهراب #likeforlikes #likeforfollow #like4likes #دپرس_مرگ #مشتی#موزیک #موسیقی #چت #لش #تکست #پروفایل_خاص #پروفایل #شایع #حصین

استوریموببینید☹☹☹☹☹❌————————————————————
@deplovex 👈🏻پستای قبلیم ببین
————————————————————
@deplovex ✔️
@deplovex 💯
#دپ #غمگین #عاشقانه #لاو #تنهایی #دلشکسته #love #عشق #تکست_خاص #تکست_سنگین #فازسنگین #خاص #ناب #رفیق #رفیق_قدیمی #مهراب #likeforlikes #likeforfollow #like4likes #دپرس_مرگ #مشتی #موزیک #موسیقی #چت #لش #تکست #پروفایل_خاص #پروفایل #شایع #حصین

1,459 8 6 hours ago