#توریست_ایران Instagram Photos & Videos

توریست_ایران - 764 posts

Advertisements

.
.
دشت هاى كلزا ؛ مينو دشت ؛ #گلستان
.
. 
Photo By @mahyarmotebassem
Minoodasht , #Golestan , #IRAN
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#گلستان_تراول

.
.
دشت هاى كلزا ؛ مينو دشت ؛ #گلستان
.
.
Photo By @mahyarmotebassem
Minoodasht , #Golestan , #IRAN
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#گلستان_تراول

791 13 22 May, 2019
.
ميدان نقش جهان ؛ عالي قاپو #اصفهان .
.
Photo By @masiykta.safarname .
.

Field of the role of the world , Alyi Qapu #Isfahan
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#اصفهان_تراول

.
ميدان نقش جهان ؛ عالي قاپو #اصفهان .
.
Photo By @masiykta.safarname .
.

Field of the role of the world , Alyi Qapu #Isfahan
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#اصفهان_تراول

858 21 22 May, 2019
.
.
#آسیاب_آبی_ریگاره 
#نایین
#ایرانگردی
.
این آسیاب با تكنیك و روش كند و با وسعت بسیار زیاد به طول حداقل 90 متر و عمق 25 متر در دل خاك حفر شده و ایجاد گردیده .سنگهای بزرگ این آسیاب با طرز عجیبی بوسیله آب قنات بسیار قدیمی كیخسرو در عمق 18 متری در زیر زمین به طرف تنوره آسیاب هدایت و با فشار زیاد برروی چرخ های آسیاب فروریخته و آن را به حركت در می آورده است .

ورودی اصلی آسیاب در عمق سه متری ایجاد و در زیر زمین پس از عبور از دالانی بزرگ به طول 60 مترو با شیب بسیار تند به مركز اصلی و محل اصلی آسیاب می رسیم . این دالان باارتفاع متغیر 2 مترتا 4 متر و با شیب بسیار تندو به صورت عجیبی حفر شده است در محوطه اصلی آسیاب در عمق 25 متری به فضاهای متعدد از جمله اتاقها و محل اسطبل و محل قرارگرفتن سنگهای آسیاب و تنوره برخورد می نمائیم .دراین قسمت سكوهائی جهت قراردادن كیسه های گندم و آرد تعبیه شده و بوسیله احشام از جمله اسب و الاغ و حتی شتر بارها و گندمها حمل می شده است براساس گفته های اجدادی محل ، این آسیاب در زمان كیخسرو و بیش از 2000 سال قدمت ساخته شده است چنانكه چندین ضرب المثل بسیار قدیمی به این آسیاب منسوب می باشد.

مطمئنا” برای ایجاد و احداث این آسیاب علم و تجربه بسیار زیاد و صبر و تحمل ،ایمان و پشتكار فراوانی نیاز بوده ،چنانكه مطالعات متعددی درخصوص ،فاصله ورودی و قنات ، شیب زمین ، انتخاب محل ، استحكام خاك ، قدرت آب درآن زمان انجام شده و باطراحی دقیق كاملا” علمی این آسیاب احداث و ایجاد گردیده است .
Photo by @khadivar_maryam . 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران

.
.
#آسیاب_آبی_ریگاره
#نایین
#ایرانگردی
.
این آسیاب با تكنیك و روش كند و با وسعت بسیار زیاد به طول حداقل 90 متر و عمق 25 متر در دل خاك حفر شده و ایجاد گردیده .سنگهای بزرگ این آسیاب با طرز عجیبی بوسیله آب قنات بسیار قدیمی كیخسرو در عمق 18 متری در زیر زمین به طرف تنوره آسیاب هدایت و با فشار زیاد برروی چرخ های آسیاب فروریخته و آن را به حركت در می آورده است .

ورودی اصلی آسیاب در عمق سه متری ایجاد و در زیر زمین پس از عبور از دالانی بزرگ به طول 60 مترو با شیب بسیار تند به مركز اصلی و محل اصلی آسیاب می رسیم . این دالان باارتفاع متغیر 2 مترتا 4 متر و با شیب بسیار تندو به صورت عجیبی حفر شده است در محوطه اصلی آسیاب در عمق 25 متری به فضاهای متعدد از جمله اتاقها و محل اسطبل و محل قرارگرفتن سنگهای آسیاب و تنوره برخورد می نمائیم .دراین قسمت سكوهائی جهت قراردادن كیسه های گندم و آرد تعبیه شده و بوسیله احشام از جمله اسب و الاغ و حتی شتر بارها و گندمها حمل می شده است براساس گفته های اجدادی محل ، این آسیاب در زمان كیخسرو و بیش از 2000 سال قدمت ساخته شده است چنانكه چندین ضرب المثل بسیار قدیمی به این آسیاب منسوب می باشد.

مطمئنا” برای ایجاد و احداث این آسیاب علم و تجربه بسیار زیاد و صبر و تحمل ،ایمان و پشتكار فراوانی نیاز بوده ،چنانكه مطالعات متعددی درخصوص ،فاصله ورودی و قنات ، شیب زمین ، انتخاب محل ، استحكام خاك ، قدرت آب درآن زمان انجام شده و باطراحی دقیق كاملا” علمی این آسیاب احداث و ایجاد گردیده است .
Photo by @khadivar_maryam . 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران

1,033 21 21 May, 2019

Advertisements

.
دودکش جن و پری ؛ ، #ماهنشان ، #زنجان
.
.

این پدیده طبیعی که در اصطلاح زمین شناسی به «هودو» معروفِ در اصل نوعی سنگ به شکل قارچِ که بر اثر فرسایش پدید آمده و شبیه یک مناره بلند و نازک دیده می شود که سنگ دیگری روی آن قرار گرفت . این پدیده در ماهنشان زنجان قرار گرفته و به اسم دودکش جن معروف است.
هودوها یکی از پدیده‌های زمین‌شناسی معروف در آمریکا هستند و معروف‌ترین تصویر از این پدیده در برایس کنیون ثبت شده است.
.
.
.
Photo By @hamid_aalami
Hodoo , Zanjan Province , #IRAN
Tanks @irantravel
👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#زنجان_تراول

.
دودکش جن و پری ؛ ، #ماهنشان ، #زنجان
.
.

این پدیده طبیعی که در اصطلاح زمین شناسی به «هودو» معروفِ در اصل نوعی سنگ به شکل قارچِ که بر اثر فرسایش پدید آمده و شبیه یک مناره بلند و نازک دیده می شود که سنگ دیگری روی آن قرار گرفت . این پدیده در ماهنشان زنجان قرار گرفته و به اسم دودکش جن معروف است.
هودوها یکی از پدیده‌های زمین‌شناسی معروف در آمریکا هستند و معروف‌ترین تصویر از این پدیده در برایس کنیون ثبت شده است.
.
.
.
Photo By @hamid_aalami
Hodoo , Zanjan Province , #IRAN
Tanks @irantravel
👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#زنجان_تراول

1,266 112 19 May, 2019

Advertisements

.
آبشار لاتون ؛ #آستارا
.
.
Photo by @mahdiyeh_vahid_trips
.
.
Latton Falls , #Astara , #IRAN 🇮🇷
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#آستارا_تراول

.
آبشار لاتون ؛ #آستارا
.
.
Photo by @mahdiyeh_vahid_trips
.
.
Latton Falls , #Astara , #IRAN 🇮🇷
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#آستارا_تراول

1,721 27 19 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
موزه میراث روستایی  #گیلان ؛ #سراوان ؛ #رشت ؛ ا#یران
.
📸by @saeideh_pournourali
Copy by @irantravel.
Gilan Rural Heritage Museum ,#saravan #Gilan #Rasht #iran
👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran ☝️☝️
#ایران_تراول
#عشف_سفر 
#توریست_ایران
#گیلان_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
موزه میراث روستایی #گیلان ؛ #سراوان ؛ #رشت ؛ ا #یران
.
📸by @saeideh_pournourali
Copy by @irantravel .
Gilan Rural Heritage Museum , #saravan #Gilan #Rasht #iran
👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran ☝️☝️
#ایران_تراول
#عشف_سفر
#توریست_ایران
#گیلان_تراول

1,239 15 19 May, 2019
ما در قشم روستای گوران منتظر حضور گرم شما هستیم 
یکی از تور های که ما برگزار میکنیم تور آشنایی با دانش لنج سازی و دریانوردی است که برای شما این دانش رو تفسیر میکنیم و شما با این دانش آشنا میشین
ارتباط با ما در دایرکت،تلگرام،واتساپ و تماس09170334007
عکاس
@mohammad__goorani
 #قشم #قشمگردی #قشم_گردی #لنجسازی #لنجسازی_قشم #لنج #لنج_سواری #گوران #گوران_قشم #تورلیدران_ایران #توریستی_گردشگری #توریست_آلمانی #توریست_خارجی #توریست #توریستی_تفریحی #توریست_ایران #توریست_ها #تورلیدری #تورلیدری_بین_المللی #توریست_فرانسوی#توریست_ایرانی #‌توریست_لهستان
#ایران #ایران_گردی #اروپا #اکو_تور #اکو_توریسم #اکوتوریسم #گردشگری_ایران #گردشگری  #فرانسه

ما در قشم روستای گوران منتظر حضور گرم شما هستیم
یکی از تور های که ما برگزار میکنیم تور آشنایی با دانش لنج سازی و دریانوردی است که برای شما این دانش رو تفسیر میکنیم و شما با این دانش آشنا میشین
ارتباط با ما در دایرکت،تلگرام،واتساپ و تماس09170334007
عکاس
@mohammad__goorani
#قشم #قشمگردی #قشم_گردی #لنجسازی #لنجسازی_قشم #لنج #لنج_سواری #گوران #گوران_قشم #تورلیدران_ایران #توریستی_گردشگری #توریست_آلمانی #توریست_خارجی #توریست #توریستی_تفریحی #توریست_ایران #توریست_ها #تورلیدری #تورلیدری_بین_المللی #توریست_فرانسوی #توریست_ایرانی #‌توریست_لهستان
#ایران #ایران_گردی #اروپا #اکو_تور #اکو_توریسم #اکوتوریسم #گردشگری_ایران #گردشگری #فرانسه

153 13 18 May, 2019
گل اگه خشک شود ساقه ی آن می ماند دوست اگر دور شود خاطره اش می ماند
#ایران #بوشهر #چهارمحل
_________________
#دوستتدارممممممممممممممم❤️❤️❤️❤️❤️💚💚💚💚💟💟💟💟💟 #دوست_داشتی_فالو_کن #دوستان_خود_را_زیر_پست_تگ_کنید #رفیق_ناب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
#جهانگردی #توریست_ایران #لیان 
_________
#۱۳۹۸نوروز
@rezajbu 
@reza_rishehri 
@farzadgitizadeh 
@moones_nb 
@mohammad.baziari 
@alireza.g638 
@neda.abdollahzadeh
@golfarahani 
@ghazanfari_mostafa
@alireza.mp6368 
@aliiireza_mahmoudi

گل اگه خشک شود ساقه ی آن می ماند دوست اگر دور شود خاطره اش می ماند
#ایران #بوشهر #چهارمحل
_________________
#دوستتدارممممممممممممممم ❤️❤️❤️❤️❤️💚💚💚💚💟💟💟💟💟 #دوست_داشتی_فالو_کن #دوستان_خود_را_زیر_پست_تگ_کنید #رفیق_ناب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
#جهانگردی #توریست_ایران #لیان
_________
#۱۳۹۸نوروز
@rezajbu
@reza_rishehri
@farzadgitizadeh
@moones_nb
@mohammad.baziari
@alireza.g638
@neda.abdollahzadeh
@golfarahani
@ghazanfari_mostafa
@alireza.mp6368
@aliiireza_mahmoudi

363 4 17 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
دلم میخواد اول صبحتونو مثل من با دیدن و شنیدن هنرمندی این دوستان عزیز پر انرژی شروع کنید 😍
صبحتون سرشار از انرژی و موفقیت🌹
.
©Photo by @alireza_astinfeshan
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#موسیقی_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
دلم میخواد اول صبحتونو مثل من با دیدن و شنیدن هنرمندی این دوستان عزیز پر انرژی شروع کنید 😍
صبحتون سرشار از انرژی و موفقیت🌹
.
©Photo by @alireza_astinfeshan
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#موسیقی_تراول

1,436 12 17 May, 2019
صنعت گردشگری
برای جذب بیشتر توریست ، صنعت گردشگری ایران نیاز به حمایت بیشتر دولتمردان دارد

رضا خدری روزنامه نگار 
صنعت گردشگری در ایران از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است. بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی را در جهان دارا است. در سال ۱۳۹۵، مجموعاً ۴٬۹۱۱٬۹۲۰ گردشگر خارجی از ایران بازدید کرده‌اند و نسبت به سال قبل از آن ۹٫۹ درصد کاهش داشته‌است.
به نظر کارشناسان، این صنعت از توسعه‌ای که شایستهٔ آن است برخوردار نبوده‌است. از دلایل آن می‌توان به آماده نبودن بسترهای اقتصادی مناسب در ایران برای جذب سرمایه‌گذاری در ساخت هتل و سایر صنایع جانبی این حوزه اشاره کرد. بی‌خبر بودن سرمایه‌گذاران از زمینه‌های موجود در ایران و تبلیغات ضعیف و نیز انتشار اخبار منفی از ایران، محدودیت‌های اجتماعی و مذهبی برای گردشگران خارجی و همچنین تنش‌های سیاسی با بعضی کشورهای غربی نیز از دیگر موانع در راه رشد صنعت گردشگری در ایران است.

در مقایسه با ایران، برخی کشورها توانسته‌اند کارنامه موفقی را در این زمینه از خود برجای بگذارند. به‌طور مثال تنها در سال ۲۰۰۷ میلادی، حدود ۵میلیون گردشگر خارجی از شهر دبی در کشور امارات متحده عربی در جنوب خلیج فارس دیدار کردند. این در حالی است که کشور ایران با سهمی کمتر از یک پانزدهم تعداد گردشگران شهر دبی در سال مشابه، تنها کمتر از یک درصد سهم درآمد جهانی از صنعت توریسم را به خود اختصاص داده‌است.
#رضا_خدری💪 #رضا_خدری_روزنامه #روز_عشق #روز_شادی #روزهای_خوب #روزنامه_نگاری_محیط_زیست 
#روزنامه_نگار_مستقل #روزنامه_نگار #گردشگری_طبیعت #گردشگری_پایدار #گردشگری_شهری #گردشگری_ایران 
#گردشگری_روستایی #گردشگری_توریستی #گردشگری_ایرانی #ماکو_بازرگان #ماکو_را_باید_دید 
#ماکو_گردی #آذربایجان_مراغه_آستارا_خلخال_همدان_تکاب_پارس_آباد_مرند_میانه_خوی_میاندواب_سلماس_اهر_سولدوز_شاهیندژ_ماکو_هشترود_مشکین_شهر_ابهر_بناب_سراب_قره_آغاج #توریستی_گردشگری #توریست_خارجی #توریست_ایران

صنعت گردشگری
برای جذب بیشتر توریست ، صنعت گردشگری ایران نیاز به حمایت بیشتر دولتمردان دارد

رضا خدری روزنامه نگار
صنعت گردشگری در ایران از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است. بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی را در جهان دارا است. در سال ۱۳۹۵، مجموعاً ۴٬۹۱۱٬۹۲۰ گردشگر خارجی از ایران بازدید کرده‌اند و نسبت به سال قبل از آن ۹٫۹ درصد کاهش داشته‌است.
به نظر کارشناسان، این صنعت از توسعه‌ای که شایستهٔ آن است برخوردار نبوده‌است. از دلایل آن می‌توان به آماده نبودن بسترهای اقتصادی مناسب در ایران برای جذب سرمایه‌گذاری در ساخت هتل و سایر صنایع جانبی این حوزه اشاره کرد. بی‌خبر بودن سرمایه‌گذاران از زمینه‌های موجود در ایران و تبلیغات ضعیف و نیز انتشار اخبار منفی از ایران، محدودیت‌های اجتماعی و مذهبی برای گردشگران خارجی و همچنین تنش‌های سیاسی با بعضی کشورهای غربی نیز از دیگر موانع در راه رشد صنعت گردشگری در ایران است.

در مقایسه با ایران، برخی کشورها توانسته‌اند کارنامه موفقی را در این زمینه از خود برجای بگذارند. به‌طور مثال تنها در سال ۲۰۰۷ میلادی، حدود ۵میلیون گردشگر خارجی از شهر دبی در کشور امارات متحده عربی در جنوب خلیج فارس دیدار کردند. این در حالی است که کشور ایران با سهمی کمتر از یک پانزدهم تعداد گردشگران شهر دبی در سال مشابه، تنها کمتر از یک درصد سهم درآمد جهانی از صنعت توریسم را به خود اختصاص داده‌است.
#رضا_خدری 💪 #رضا_خدری_روزنامه #روز_عشق #روز_شادی #روزهای_خوب #روزنامه_نگاری_محیط_زیست
#روزنامه_نگار_مستقل #روزنامه_نگار #گردشگری_طبیعت #گردشگری_پایدار #گردشگری_شهری #گردشگری_ایران
#گردشگری_روستایی #گردشگری_توریستی #گردشگری_ایرانی #ماکو_بازرگان #ماکو_را_باید_دید
#ماکو_گردی #آذربایجان_مراغه_آستارا_خلخال_همدان_تکاب_پارس_آباد_مرند_میانه_خوی_میاندواب_سلماس_اهر_سولدوز_شاهیندژ_ماکو_هشترود_مشکین_شهر_ابهر_بناب_سراب_قره_آغاج #توریستی_گردشگری #توریست_خارجی #توریست_ایران

57 8 16 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
#آسیاب_آبی_ریگاره 
#نایین
#ایرانگردی
.
این آسیاب با تكنیك و روش كند و با وسعت بسیار زیاد به طول حداقل 90 متر و عمق 25 متر در دل خاك حفر شده و ایجاد گردیده .سنگهای بزرگ این آسیاب با طرز عجیبی بوسیله آب قنات بسیار قدیمی كیخسرو در عمق 18 متری در زیر زمین به طرف تنوره آسیاب هدایت و با فشار زیاد برروی چرخ های آسیاب فروریخته و آن را به حركت در می آورده است .

ورودی اصلی آسیاب در عمق سه متری ایجاد و در زیر زمین پس از عبور از دالانی بزرگ به طول 60 مترو با شیب بسیار تند به مركز اصلی و محل اصلی آسیاب می رسیم . این دالان باارتفاع متغیر 2 مترتا 4 متر و با شیب بسیار تندو به صورت عجیبی حفر شده است در محوطه اصلی آسیاب در عمق 25 متری به فضاهای متعدد از جمله اتاقها و محل اسطبل و محل قرارگرفتن سنگهای آسیاب و تنوره برخورد می نمائیم .دراین قسمت سكوهائی جهت قراردادن كیسه های گندم و آرد تعبیه شده و بوسیله احشام از جمله اسب و الاغ و حتی شتر بارها و گندمها حمل می شده است براساس گفته های اجدادی محل ، این آسیاب در زمان كیخسرو و بیش از 2000 سال قدمت ساخته شده است چنانكه چندین ضرب المثل بسیار قدیمی به این آسیاب منسوب می باشد.

مطمئنا” برای ایجاد و احداث این آسیاب علم و تجربه بسیار زیاد و صبر و تحمل ،ایمان و پشتكار فراوانی نیاز بوده ،چنانكه مطالعات متعددی درخصوص ،فاصله ورودی و قنات ، شیب زمین ، انتخاب محل ، استحكام خاك ، قدرت آب درآن زمان انجام شده و باطراحی دقیق كاملا” علمی این آسیاب احداث و ایجاد گردیده است .
Photo by @khadivar_maryam . 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
#آسیاب_آبی_ریگاره
#نایین
#ایرانگردی
.
این آسیاب با تكنیك و روش كند و با وسعت بسیار زیاد به طول حداقل 90 متر و عمق 25 متر در دل خاك حفر شده و ایجاد گردیده .سنگهای بزرگ این آسیاب با طرز عجیبی بوسیله آب قنات بسیار قدیمی كیخسرو در عمق 18 متری در زیر زمین به طرف تنوره آسیاب هدایت و با فشار زیاد برروی چرخ های آسیاب فروریخته و آن را به حركت در می آورده است .

ورودی اصلی آسیاب در عمق سه متری ایجاد و در زیر زمین پس از عبور از دالانی بزرگ به طول 60 مترو با شیب بسیار تند به مركز اصلی و محل اصلی آسیاب می رسیم . این دالان باارتفاع متغیر 2 مترتا 4 متر و با شیب بسیار تندو به صورت عجیبی حفر شده است در محوطه اصلی آسیاب در عمق 25 متری به فضاهای متعدد از جمله اتاقها و محل اسطبل و محل قرارگرفتن سنگهای آسیاب و تنوره برخورد می نمائیم .دراین قسمت سكوهائی جهت قراردادن كیسه های گندم و آرد تعبیه شده و بوسیله احشام از جمله اسب و الاغ و حتی شتر بارها و گندمها حمل می شده است براساس گفته های اجدادی محل ، این آسیاب در زمان كیخسرو و بیش از 2000 سال قدمت ساخته شده است چنانكه چندین ضرب المثل بسیار قدیمی به این آسیاب منسوب می باشد.

مطمئنا” برای ایجاد و احداث این آسیاب علم و تجربه بسیار زیاد و صبر و تحمل ،ایمان و پشتكار فراوانی نیاز بوده ،چنانكه مطالعات متعددی درخصوص ،فاصله ورودی و قنات ، شیب زمین ، انتخاب محل ، استحكام خاك ، قدرت آب درآن زمان انجام شده و باطراحی دقیق كاملا” علمی این آسیاب احداث و ایجاد گردیده است .
Photo by @khadivar_maryam . 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران

4,918 83 16 May, 2019
.
.
خانه ملک‌التجار ، #اصفهان زیبا😍 شما از کدوم شهر دنبال کننده‌ی #عشق_سفر هستین؟
.
.
Photo by @hajarmojahedi
.
.
#Isfahan #Iran #MusiSeeIran
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#اصفهان_تراول

.
.
خانه ملک‌التجار ، #اصفهان زیبا😍 شما از کدوم شهر دنبال کننده‌ی #عشق_سفر هستین؟
.
.
Photo by @hajarmojahedi
.
.
#Isfahan #Iran #MusiSeeIran
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#اصفهان_تراول

597 17 16 May, 2019
😍نمایی زیبا از شهر پاوه ، استان کرمانشاه😍⠀
شما از کدوم شهر دنبال کننده‌ی #iraniantravels هستید؟
.
⠀
#Paveh #Kermanshah #MustSeeIran #IRAN
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#کرمانشاه_تراول

😍نمایی زیبا از شهر پاوه ، استان کرمانشاه😍⠀
شما از کدوم شهر دنبال کننده‌ی #iraniantravels هستید؟
.

#Paveh #Kermanshah #MustSeeIran #IRAN
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#کرمانشاه_تراول

3,490 138 15 May, 2019

Advertisements

#توریست #
#توریستی🗼🗻🗿✈🚡 #
#تورسیت _خارجی#
#تورسیت _ایران#

#توریست #
#توریستی 🗼🗻🗿✈🚡 #
#تورسیت _خارجی#
#تورسیت _ایران#

32 3 15 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
●معرفی #ترکمن_صحرا
●ترکمن صحرا منطقه‌ای در شمال شرقی ایران است و شهرهای گنبد کاووس، بندر ترکمن، آق‌قلا، مراوه‌تپه، کلاله،سیمین‌شهر، گمش‌تپه، نگین‌شهر، انبار آلوم و داشلی برونشهر فراغی، گلیداغ را در بر می‌گیرد
●ترکمن‌صحرا جلگه‌ای رسوبی هموار است که از عقب‌نشینی دریای خزر و تجمع رسوبهای رودهایی نظیر اترک و آق سوبه وجود آمده‌است
● این جلگه عریض‌ترین بخش جلگه‌هایخزري است که شمال استان‌های گلستان و خراسان شمالیرا در بر می‌گیرد
● شیب زمین از جنوب به شمال و از شرق به غرب در امتداد شبکه آبها و رودهایی که به دریای خزر می‌ریزد کاهش می‌یابد
.
.
Photo by @mahnaz_mohammadifar
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#گلستان_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
●معرفی #ترکمن_صحرا
●ترکمن صحرا منطقه‌ای در شمال شرقی ایران است و شهرهای گنبد کاووس، بندر ترکمن، آق‌قلا، مراوه‌تپه، کلاله،سیمین‌شهر، گمش‌تپه، نگین‌شهر، انبار آلوم و داشلی برونشهر فراغی، گلیداغ را در بر می‌گیرد
●ترکمن‌صحرا جلگه‌ای رسوبی هموار است که از عقب‌نشینی دریای خزر و تجمع رسوبهای رودهایی نظیر اترک و آق سوبه وجود آمده‌است
● این جلگه عریض‌ترین بخش جلگه‌هایخزري است که شمال استان‌های گلستان و خراسان شمالیرا در بر می‌گیرد
● شیب زمین از جنوب به شمال و از شرق به غرب در امتداد شبکه آبها و رودهایی که به دریای خزر می‌ریزد کاهش می‌یابد
.
.
Photo by @mahnaz_mohammadifar
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#گلستان_تراول

4,618 103 14 May, 2019
معرفی #آبشار_نیاسر :
این مجموعه از جمله مهمترین محلهای تاریخی _ فرهنگی شهر نیاسر و حتی #کشور بوده و از چند عنصر اصلی از جمله آبشار ، مسیر پله ها از پای آبشار تا پای کوشک ، سنگها و بستر آبشار ، #درختان و گیاهان موجود در اطراف آن تشکیل شده است و می توان در صورت ساماندهی مناسب جهت بهره برداری از آن استفاده کرد .
. در کنار #آبشار یکی از ورودیهای #غار قرار دارد و ارتفاع از پای آبشار تا قسمتی که از آنجا آب پایین می ریزد 25 متر و از پای آبشار تا عمارت کوشک53 متر می باشد .
‌‌
🙌پ.ن : 
آبشار چه در تابستان و چه در زمستان ، از زیبایی خاصی برخوردار است😍 ‌‌‌‌
‌‌‌
📌 ‌‌#آدرس_آبشار_نیاسر :
استان اصفهان ، شهر کاشان ، ۵۳ کیلومتری شمال غربی کاشان
‌‌‌
‌‌‌ ‌‌
‌‌‌#آبشار #زیبایی_طبیعی #نیاسر #عکس_خیره_کننده #سنگ #چینش_سنگها #توریسم #گردشگری #تفریحی_و_گردشگری #توریس #توریستگاه #توریستی_گردشگری #توریست_ایران #توریسم_ایران #عمارت #تاریخ_تمدن_ایران #تاریخ_در_عکس #تاریخ_امروزین_ایران #فالو_یادت_نره❤😍 #فالوکن_پشیمون_نمیشی #فالورفعال

معرفی #آبشار_نیاسر :
این مجموعه از جمله مهمترین محلهای تاریخی _ فرهنگی شهر نیاسر و حتی #کشور بوده و از چند عنصر اصلی از جمله آبشار ، مسیر پله ها از پای آبشار تا پای کوشک ، سنگها و بستر آبشار ، #درختان و گیاهان موجود در اطراف آن تشکیل شده است و می توان در صورت ساماندهی مناسب جهت بهره برداری از آن استفاده کرد .
. در کنار #آبشار یکی از ورودیهای #غار قرار دارد و ارتفاع از پای آبشار تا قسمتی که از آنجا آب پایین می ریزد 25 متر و از پای آبشار تا عمارت کوشک53 متر می باشد .
‌‌
🙌پ.ن :
آبشار چه در تابستان و چه در زمستان ، از زیبایی خاصی برخوردار است😍 ‌‌‌‌
‌‌‌
📌 ‌‌ #آدرس_آبشار_نیاسر :
استان اصفهان ، شهر کاشان ، ۵۳ کیلومتری شمال غربی کاشان
‌‌‌
‌‌‌ ‌‌
‌‌‌ #آبشار #زیبایی_طبیعی #نیاسر #عکس_خیره_کننده #سنگ #چینش_سنگها #توریسم #گردشگری #تفریحی_و_گردشگری #توریس #توریستگاه #توریستی_گردشگری #توریست_ایران #توریسم_ایران #عمارت #تاریخ_تمدن_ایران #تاریخ_در_عکس #تاریخ_امروزین_ایران #فالو_یادت_نره ❤😍 #فالوکن_پشیمون_نمیشی #فالورفعال

24 5 14 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
دشت هاى كلزا ؛ مينو دشت ؛ #گلستان
.
. 
Photo By @mahyarmotebassem
Minoodasht , #Golestan , #IRAN
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#گلستان_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
دشت هاى كلزا ؛ مينو دشت ؛ #گلستان
.
.
Photo By @mahyarmotebassem
Minoodasht , #Golestan , #IRAN
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#گلستان_تراول

2,568 25 14 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
ميدان نقش جهان ؛ عالي قاپو #اصفهان .
.
Photo By @masiykta.safarname .
.

Field of the role of the world , Alyi Qapu #Isfahan
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#اصفهان_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
ميدان نقش جهان ؛ عالي قاپو #اصفهان .
.
Photo By @masiykta.safarname .
.

Field of the role of the world , Alyi Qapu #Isfahan
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#اصفهان_تراول

5,158 92 13 May, 2019
.
.
.

اصلا روایت داریم افطار باز کردن در این ییلاق ۱۰ سال به عمر انسان اضافه میکنه😃
.
ییلاق سوئه چاله ؛ ماسال ؛ #گیلان
.
.
📷 By @Mohammad.C4
Masal , #Gilan , #IRAN .
👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#گیلان_تراول

.
.
.

اصلا روایت داریم افطار باز کردن در این ییلاق ۱۰ سال به عمر انسان اضافه میکنه😃
.
ییلاق سوئه چاله ؛ ماسال ؛ #گیلان
.
.
📷 By @Mohammad.C4
Masal , #Gilan , #IRAN .
👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#گیلان_تراول

688 11 13 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
کدوم فصل واستون جذاب تره؟
.
#آبشار ویسادار ؛ #پره_سر ؛  #گیلان
.
.
Photo by @maedeashob_org
.
.
#Visadar #waterfall , #parecSar , #Gilan , #IRAN .
.
.
👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#پره_سر_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
کدوم فصل واستون جذاب تره؟
.
#آبشار ویسادار ؛ #پره_سر ؛ #گیلان
.
.
Photo by @maedeashob_org
.
.
#Visadar #waterfall , #parecSar , #Gilan , #IRAN .
.
.
👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#پره_سر_تراول

4,881 99 13 May, 2019

Advertisements

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷 .
ارتفاعات کلاردشت ؛ #مازندران
.
.
Photo by @miss_cute7210
.
.
Kelardasht Highlands , #Mazandaran  #IRAN
.
👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#مازندران_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷 .
ارتفاعات کلاردشت ؛ #مازندران
.
.
Photo by @miss_cute7210
.
.
Kelardasht Highlands , #Mazandaran #IRAN
.
👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#مازندران_تراول

4,397 92 13 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
خانه ملک‌التجار ، #اصفهان زیبا😍 شما از کدوم شهر دنبال کننده‌ی #iraniantravels هستین؟
.
.
Photo by @hajarmojahedi
.
.
#Isfahan #Iran #MusiSeeIran
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#اصفهان_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
خانه ملک‌التجار ، #اصفهان زیبا😍 شما از کدوم شهر دنبال کننده‌ی #iraniantravels هستین؟
.
.
Photo by @hajarmojahedi
.
.
#Isfahan #Iran #MusiSeeIran
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#اصفهان_تراول

3,429 118 13 May, 2019
.
.
آبشار ورزان ؛ #سوباتان ؛ #گیلان
.
Photo By @_rhwm._

Varzan Waterfall , #Subatan ,#Gilan , #IRAN .
👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#گیلان_تراول

.
.
آبشار ورزان ؛ #سوباتان ؛ #گیلان
.
Photo By @_rhwm._

Varzan Waterfall , #Subatan , #Gilan , #IRAN .
👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#گیلان_تراول

561 5 12 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
جاده توسکستان به شاهکوه ؛ #گلستان
.
.
Photo by @sg.photo_graphy
.
.
#Golestan #Iran #MustSeeIran .
👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#گلستان_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
جاده توسکستان به شاهکوه ؛  #گلستان
.
.
Photo by @sg.photo_graphy
.
.
#Golestan #Iran #MustSeeIran .
👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#گلستان_تراول

3,126 23 12 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
دودکش جن و پری ؛ ، #ماهنشان ، #زنجان
.
.

این پدیده طبیعی که در اصطلاح زمین شناسی به «هودو» معروفِ در اصل نوعی سنگ به شکل قارچِ که بر اثر فرسایش پدید آمده و شبیه یک مناره بلند و نازک دیده می شود که سنگ دیگری روی آن قرار گرفت . این پدیده در ماهنشان زنجان قرار گرفته و به اسم دودکش جن معروف است.
هودوها یکی از پدیده‌های زمین‌شناسی معروف در آمریکا هستند و معروف‌ترین تصویر از این پدیده در برایس کنیون ثبت شده است.
.
.
.
Photo By @hamid_aalami
Hodoo , Zanjan Province , #IRAN
Tanks @irantravel
👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#زنجان_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
دودکش جن و پری ؛ ، #ماهنشان ، #زنجان
.
.

این پدیده طبیعی که در اصطلاح زمین شناسی به «هودو» معروفِ در اصل نوعی سنگ به شکل قارچِ که بر اثر فرسایش پدید آمده و شبیه یک مناره بلند و نازک دیده می شود که سنگ دیگری روی آن قرار گرفت . این پدیده در ماهنشان زنجان قرار گرفته و به اسم دودکش جن معروف است.
هودوها یکی از پدیده‌های زمین‌شناسی معروف در آمریکا هستند و معروف‌ترین تصویر از این پدیده در برایس کنیون ثبت شده است.
.
.
.
Photo By @hamid_aalami
Hodoo , Zanjan Province , #IRAN
Tanks @irantravel
👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#زنجان_تراول

4,628 449 11 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷 .
باغ گلها ؛ #اصفهان
.
.
Photo by @ykta.safarname .
.
Flower Garden of , #Isfahan
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#اصفهان_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷 .
باغ گلها ؛ #اصفهان
.
.
Photo by @ykta.safarname .
.
Flower Garden of , #Isfahan
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#اصفهان_تراول

3,996 58 11 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
آبشار لاتون ؛ #آستارا
.
.
Photo by @mahdiyeh_vahid_trips
.
.
Latton Falls , #Astara
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#آستارا_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
آبشار لاتون ؛ #آستارا
.
.
Photo by @mahdiyeh_vahid_trips
.
.
Latton Falls , #Astara
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#آستارا_تراول

4,546 67 11 May, 2019
در این مسیر سرسبز و زیبا چه آهنگی لذت بخشه؟

جنگل دالخانی، رامسر😍
.
.
Photo by @morteza.boudaghi
.
.
#Ramsar #MustSeeIran #Iran . 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#رامسر_تراول

در این مسیر سرسبز و زیبا چه آهنگی لذت بخشه؟

جنگل دالخانی، رامسر😍
.
.
Photo by @morteza.boudaghi
.
.
#Ramsar #MustSeeIran #Iran . 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#رامسر_تراول

4,142 135 11 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
دریاچه حوض سلطان ؛ #قم
.
.
Photo by @taraawat55
.
.

Lake Houz Sultan , #Qom .
👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#قم_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
دریاچه حوض سلطان ؛ #قم
.
.
Photo by @taraawat55
.
.

Lake Houz Sultan , #Qom .
👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#قم_تراول

5,054 101 10 May, 2019
.
.
.

اصلا روایت داریم افطار باز کردن در این ییلاق ۱۰ سال به عمر انسان اضافه میکنه😃
.
ییلاق سوئه چاله ؛ ماسال ؛ #گیلان
.
.
📷 By @Mohammad.C4
Masal , #Gilan , #IRAN .
👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#گیلان_تراول

.
.
.

اصلا روایت داریم افطار باز کردن در این ییلاق ۱۰ سال به عمر انسان اضافه میکنه😃
.
ییلاق سوئه چاله ؛ ماسال ؛ #گیلان
.
.
📷 By @Mohammad.C4
Masal , #Gilan , #IRAN .
👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#گیلان_تراول

3,918 57 10 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
آدماي خوش سفر زندگي شما دقيقا چه شكلي هستن!؟ چه مدلين!؟ نه جدا!؟ واقعا ميخوام بدونم! 
با نمكن!🧂 الكي خوشحالن🤪! با اطلاعاتن!🤓 چجورين دقيقا!؟ 🤔
برا من اونايي كه زياد ميخندن 😂 و كم حرف ميزنن ( متوسط ديگه)😐 و اصلا غر نميزنن 🙃، بهترينن! 😬🤦🏼‍♀️😍
و شما سه تا دقيقا همينطورين! 
يكم البته حرفا رو كمتر كنين كه بهترم ميشه 😬😬 😬 🤪🤪😅😅
.
Photo by @photographs.fraaaafer
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
آدماي خوش سفر زندگي شما دقيقا چه شكلي هستن!؟ چه مدلين!؟ نه جدا!؟ واقعا ميخوام بدونم!
با نمكن!🧂 الكي خوشحالن🤪! با اطلاعاتن!🤓 چجورين دقيقا!؟ 🤔
برا من اونايي كه زياد ميخندن 😂 و كم حرف ميزنن ( متوسط ديگه)😐 و اصلا غر نميزنن 🙃، بهترينن! 😬🤦🏼‍♀️😍
و شما سه تا دقيقا همينطورين!
يكم البته حرفا رو كمتر كنين كه بهترم ميشه 😬😬 😬 🤪🤪😅😅
.
Photo by @photographs.fraaaafer
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران

3,140 43 10 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
آبشار ورزان ؛ #سوباتان ؛ #گیلان
.
Photo By @_rhwm._

Varzan Waterfall , #Subatan ,#Gilan , #IRAN .
👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#گیلان_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
آبشار ورزان ؛ #سوباتان ؛ #گیلان
.
Photo By @_rhwm._

Varzan Waterfall , #Subatan , #Gilan , #IRAN .
👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#گیلان_تراول

2,729 22 9 May, 2019
.
.
😍پاسارگاد ، مقبره‌ی #کوروش بزرگ😍
.
Cilp by @dariushbagheri .
.
#Cyrus #Pasargad #MustSeeIran #IRAN
.
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#پاسارگاد_تراول

.
.
😍پاسارگاد ، مقبره‌ی #کوروش بزرگ😍
.
Cilp by @dariushbagheri .
.
#Cyrus #Pasargad #MustSeeIran #IRAN
.
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#پاسارگاد_تراول

575 12 9 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
🌟کیا اینجا خاطره دارن؟!😍👌
از خاطرات پیاده‌روی بگید😅
آدم وسطش یه دوسه باری تصمیم میگیره دیگه بالاتر نره... .
.
این قلعه که در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی شهر فومن در گیلان قرار دارد، بالای روستای رودخان واقع شده است. نحوه‌ی دسترسی از طریق فومن بدین صورت است که  با عبور از روستاهای گشت، کردمحله، گشت رودخان، سیاه کش، گوراب پس، ملسکام، سعیدآباد به روستای قلعه  رودخان می‌رسید و با گذر از حیدرآلات و طی کردن سه کیلومتر جاده‌ی خاکی به اراضی قلعه رودخان وارد می‌شوید و ۱.۵  تا ۲  کیلومتر باقیمانده تا  صعود به قلعه را باید از پله‌های تعبیه شده (حدود ۱۰۰۰  پله) استفاده کنید.
.
یا به بیان دیگر شهر فومن در ۲۰ کیلومتری رشت قرار دارد و جاده‌ی زیبایی نیز در مسیر فومن به قلعه رودخان وجود دارد. از مرکز شهر فومن تا پارکینگ قلعه رودخان ۲۲ کیلومتر راه است که می‌توانید پس از پارک اتومبیل مسافتی در حدود ۲ کیلومتر باقیمانده را پیاده طی کنید.
↩بیایید با حفظ #محیط_زیست
سرسبزی و طراوت را به #طبیعت 🌱
و شادابی و نشاط را به خودمان هدیه کنیم🙏

قلعه رودخان ؛ #گیلان
.
.
📷 By @AminLakestani
@PhptoAks_ir
Roudkhan Castle , #Gilan Provice , #IRAN
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#گیلان_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
🌟کیا اینجا خاطره دارن؟!😍👌
از خاطرات پیاده‌روی بگید😅
آدم وسطش یه دوسه باری تصمیم میگیره دیگه بالاتر نره... .
.
این قلعه که در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی شهر فومن در گیلان قرار دارد، بالای روستای رودخان واقع شده است. نحوه‌ی دسترسی از طریق فومن بدین صورت است که  با عبور از روستاهای گشت، کردمحله، گشت رودخان، سیاه کش، گوراب پس، ملسکام، سعیدآباد به روستای قلعه  رودخان می‌رسید و با گذر از حیدرآلات و طی کردن سه کیلومتر جاده‌ی خاکی به اراضی قلعه رودخان وارد می‌شوید و ۱.۵  تا ۲  کیلومتر باقیمانده تا  صعود به قلعه را باید از پله‌های تعبیه شده (حدود ۱۰۰۰  پله) استفاده کنید.
.
یا به بیان دیگر شهر فومن در ۲۰ کیلومتری رشت قرار دارد و جاده‌ی زیبایی نیز در مسیر فومن به قلعه رودخان وجود دارد. از مرکز شهر فومن تا پارکینگ قلعه رودخان ۲۲ کیلومتر راه است که می‌توانید پس از پارک اتومبیل مسافتی در حدود ۲ کیلومتر باقیمانده را پیاده طی کنید.
↩بیایید با حفظ #محیط_زیست
سرسبزی و طراوت را به #طبیعت 🌱
و شادابی و نشاط را به خودمان هدیه کنیم🙏

قلعه رودخان ؛ #گیلان
.
.
📷 By @AminLakestani
@PhptoAks_ir
Roudkhan Castle , #Gilan Provice , #IRAN
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#گیلان_تراول

3,222 79 9 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
.
😍پاسارگاد ، مقبره‌ی #کوروش بزرگ😍
.
Cilp by @dariushbagheri .
.
#Cyrus #Pasargad #MustSeeIran #IRAN
.
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#پاسارگاد_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
.
😍پاسارگاد ، مقبره‌ی #کوروش بزرگ😍
.
Cilp by @dariushbagheri .
.
#Cyrus #Pasargad #MustSeeIran #IRAN
.
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#پاسارگاد_تراول

3,912 117 9 May, 2019

Top #توریست_ایران posts

🇮🇷 بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
بهار تالش به همین زیبایست 😍👌
البته این عکس برای امسال نیست...
. 📷photo by:@m_borzoei
🌍location :
گیلان #تالش
.
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#گیلان_تراول

🇮🇷 بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
بهار تالش به همین زیبایست 😍👌
البته این عکس برای امسال نیست...
. 📷photo by:@m_borzoei
🌍location :
گیلان #تالش
.
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#گیلان_تراول

3,854 105 27 April, 2019

Advertisements

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
●معرفی (#قلعه_پرتغالیها )
●قلعه‌های پرتغالی‌ها تقریباً در بیشتر مناطق حاشیه خلیج فارس وجود دارد، در بندر قشم، کنگ، عمان، رأس الخیمه، جزیره هرمز و جاهای دیگر
●این قلعه‌ها با پلان چهار ضلعی نامنظم، دیوارهایی به قطر حدود ۳/۵ متر و برج‌هایی به ارتفاع حدود ۱۲ متر در 4 گوشه قلعه ساخته شده‌‌اند
●قلعه پرتغالی‌های هرمز شامل انبارهای اسلحه، آب انبار بزرگ، اتاق‌های سرباز خانه، زندان، کلیسا، مقر فرماندهی و تالار است ●کلیسای بعضی از این قلعه‌ها، دارای دو ردیف ستون‌های سنگی دایره‌ای شکل با قوس‌های زیبایی از سنگ‌های مرجانی تراش خورده‌است
●این قلعه به فرمان آلفونسو آلبرکرک دریانورد پرتغالی در سال 1507 میلادی، در محلی موسوم به مورنا احداث شد
●در زمان شاه عباس که به استعمار پرتغالی‌ها در ایران خاتمه داده شد، این قلعه به دست امام قلی خان از سرداران شاه عباس فتح گردید
📸By @Gh.azal1957
.
👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#هرمزگان_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
●معرفی ( #قلعه_پرتغالیها )
●قلعه‌های پرتغالی‌ها تقریباً در بیشتر مناطق حاشیه خلیج فارس وجود دارد، در بندر قشم، کنگ، عمان، رأس الخیمه، جزیره هرمز و جاهای دیگر
●این قلعه‌ها با پلان چهار ضلعی نامنظم، دیوارهایی به قطر حدود ۳/۵ متر و برج‌هایی به ارتفاع حدود ۱۲ متر در 4 گوشه قلعه ساخته شده‌‌اند
●قلعه پرتغالی‌های هرمز شامل انبارهای اسلحه، آب انبار بزرگ، اتاق‌های سرباز خانه، زندان، کلیسا، مقر فرماندهی و تالار است ●کلیسای بعضی از این قلعه‌ها، دارای دو ردیف ستون‌های سنگی دایره‌ای شکل با قوس‌های زیبایی از سنگ‌های مرجانی تراش خورده‌است
●این قلعه به فرمان آلفونسو آلبرکرک دریانورد پرتغالی در سال 1507 میلادی، در محلی موسوم به مورنا احداث شد
●در زمان شاه عباس که به استعمار پرتغالی‌ها در ایران خاتمه داده شد، این قلعه به دست امام قلی خان از سرداران شاه عباس فتح گردید
📸By @Gh.azal1957
.
👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#هرمزگان_تراول

2,598 23 9 April, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
اینجا اروپا نیست
سوییس هم نیست
گیلانو مازندرانم نیست🤪
اینجا یه تیکه از بهشت زیبای استان گلستانه😍شهرستان کلاله #خالدنبی
حستونو از اینجا کامنت بزارید 😌
تاحالا اومدین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فقط یکماه در سال انقدر دلبرونه میشه
الان وقتشه که دیدن کنین..فیلمو عکس بگیرینوووو لذت ببرید
برای دوستاتون بفرستین بعد اکیپ بشین برید اینجا💃💃
امروز ۳۰اُم فروردین هوا ابری و نم نم بارون بود یه هوای فوق العاده رویایی شده بود..مه هم داشت😛
درضمن اگه وسط این شقایق ها رفتم بخاطر این بود که راه درست کرده بودن😃🙏
Photo by @musavi_zah_ra . 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#گلستان_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
اینجا اروپا نیست
سوییس هم نیست
گیلانو مازندرانم نیست🤪
اینجا یه تیکه از بهشت زیبای استان گلستانه😍شهرستان کلاله #خالدنبی
حستونو از اینجا کامنت بزارید 😌
تاحالا اومدین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فقط یکماه در سال انقدر دلبرونه میشه
الان وقتشه که دیدن کنین..فیلمو عکس بگیرینوووو لذت ببرید
برای دوستاتون بفرستین بعد اکیپ بشین برید اینجا💃💃
امروز ۳۰اُم فروردین هوا ابری و نم نم بارون بود یه هوای فوق العاده رویایی شده بود..مه هم داشت😛
درضمن اگه وسط این شقایق ها رفتم بخاطر این بود که راه درست کرده بودن😃🙏
Photo by @musavi_zah_ra . 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#گلستان_تراول

2,412 62 25 April, 2019

Advertisements

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
در شهر کومله استخر و دریاچه ای طبیعی وجود دارد که دارای سه آبگیر مجزاست. بزرگ ترین آبگیر این استخر طولی در حدود 1 کیلومتر و عرض 400 متر است. فاصله این استخر تا نزدیک ترین ساحل دریای خزر در حدود 10 کیلومتر است که ساحل چمخاله است. همچنین فاصله کم این استخر تا کوه ها نمایی بسیار زیبا به این منطقه داده است.

از امکانات تفریحی این استخر میتوان به امکان قایق سواری در آن و انواع رستوران ها اشاره کرد.

همچنین این دریاچه میزبان انواع پرندگان است که برای گذراندن زمستان به این منطقه مهاجرت میکنند و جلوه ای بسیار زیبا را پدید می آورند.
جهت دسترسی به این دریاچه ابتدا باید وارد شهر کومله بشوید برای این منظور از طریق جاده لنگرود به رامسر پس از طی 3 کیلومتر پس از مشاهده تابلو روستای کومله وارد این شهر شوید. استخر در جنوب شهر کومله قرار دارد.
#گردشگری #طبیعتگردی #مسافرت #همسفر #تبلیغات #رشت #لنگرود #دوست #گردشگری #طبیعتگردی #کمپینگ #حالخوب #همسفر #املش #رشت #انزلی #لاهیجان #رودسر #دختر #پسر #travel #عکاسی_طبیعت #عکاسی #جنگلنوردی  #گیلان 
Photo by @rasekhi.parisa
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
در شهر کومله استخر و دریاچه ای طبیعی وجود دارد که دارای سه آبگیر مجزاست. بزرگ ترین آبگیر این استخر طولی در حدود 1 کیلومتر و عرض 400 متر است. فاصله این استخر تا نزدیک ترین ساحل دریای خزر در حدود 10 کیلومتر است که ساحل چمخاله است. همچنین فاصله کم این استخر تا کوه ها نمایی بسیار زیبا به این منطقه داده است.

از امکانات تفریحی این استخر میتوان به امکان قایق سواری در آن و انواع رستوران ها اشاره کرد.

همچنین این دریاچه میزبان انواع پرندگان است که برای گذراندن زمستان به این منطقه مهاجرت میکنند و جلوه ای بسیار زیبا را پدید می آورند.
جهت دسترسی به این دریاچه ابتدا باید وارد شهر کومله بشوید برای این منظور از طریق جاده لنگرود به رامسر پس از طی 3 کیلومتر پس از مشاهده تابلو روستای کومله وارد این شهر شوید. استخر در جنوب شهر کومله قرار دارد.
#گردشگری #طبیعتگردی #مسافرت #همسفر #تبلیغات #رشت #لنگرود #دوست #گردشگری #طبیعتگردی #کمپینگ #حالخوب #همسفر #املش #رشت #انزلی #لاهیجان #رودسر #دختر #پسر #travel #عکاسی_طبیعت #عکاسی #جنگلنوردی #گیلان
Photo by @rasekhi.parisa
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران

8,278 119 5 May, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
فکر کنم کل ایران این ویدیو رو دیده باشه ؛ و اشکشون در اومده باشه🤣🤣🤣 نظرتون؟!؟
شما سفید می دید یا قرمز؟
من که سفید😁
.
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#تهران_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
فکر کنم کل ایران این ویدیو رو دیده باشه ؛ و اشکشون در اومده باشه🤣🤣🤣 نظرتون؟!؟
شما سفید می دید یا قرمز؟
من که سفید😁
.
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#تهران_تراول

2,913 82 31 March, 2019
یه تجربه ی دیگه با یه توریست ایتالیایی، دربند😊😉
هوا واقعا عالی بود توی این روز ها لطفا خونه نشینید حتی شده برای چند لحظه بزنید بیرون و از این هوای پاییزی بی نظیر لذت ببرید 😊
#دربند #توریست_ایران #تهرانگردی #زندگی_خوب

یه تجربه ی دیگه با یه توریست ایتالیایی، دربند😊😉
هوا واقعا عالی بود توی این روز ها لطفا خونه نشینید حتی شده برای چند لحظه بزنید بیرون و از این هوای پاییزی بی نظیر لذت ببرید 😊
#دربند #توریست_ایران #تهرانگردی #زندگی_خوب

1,314 18 17 October, 2018

Advertisements

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
اینجا خطه زیبای گیلان و جاده ماسوله هست که در دو فاصله زمانی گرفته شده ؛ واسط زمستان و اواخر اون با توجه به روایت داستان ننه سرما و عمو نوروز 😍😍😍
یاد چی افتادید ؟!
کدوم جاده های شمال رو دوست دارید؟!
تا حالا تو برف رانندگی کردید؟
دوستانتون رو تگ کنید😜

Photo By @Mani_director 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#گیلان_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
اینجا خطه زیبای گیلان و جاده ماسوله هست که در دو فاصله زمانی گرفته شده ؛ واسط زمستان و اواخر اون با توجه به روایت داستان ننه سرما و عمو نوروز 😍😍😍
یاد چی افتادید ؟!
کدوم جاده های شمال رو دوست دارید؟!
تا حالا تو برف رانندگی کردید؟
دوستانتون رو تگ کنید😜

Photo By @Mani_director 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#گیلان_تراول

1,295 21 18 March, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
دلم میخواد اول صبحتونو مثل من با دیدن و شنیدن هنرمندی ترنج عزیز پر انرژی شروع کنید 😍
صبحتون سرشار از انرژی و موفقیت🌹
.
Photo by @ali_reza_sabzevari .
Tankx To @hamidreza.zarei.tonbak 
Copy @irantravel
. 👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#موسیقی_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
دلم میخواد اول صبحتونو مثل من با دیدن و شنیدن هنرمندی ترنج عزیز پر انرژی شروع کنید 😍
صبحتون سرشار از انرژی و موفقیت🌹
.
Photo by @ali_reza_sabzevari .
Tankx To @hamidreza.zarei.tonbak
Copy @irantravel
. 👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#موسیقی_تراول

1,636 47 24 March, 2019
🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
#کاشان نمایی از #سرای_سنتی_آمیرزا #ایران
خیابان فاضل نراقی کوی فرهنگ ۲۴جنب دبیرستان دکترتبریزی. 
سلام به همه دوستان عزیزم
.
.
Photo by @kashanpictures .
.
#Kashan View from #Irana_Armena #Iran

Fazel Naraqi Koy Kultur 24 next to Dr. Tabarizi High School.

Hi all my dear friends .
👇👇
#irantravel 
#eshghsafar 
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر 
#توریست_ایران
#کاشان_تراول

🇮🇷بزرگترین پیج گردشگری ایران🇮🇷
#کاشان نمایی از #سرای_سنتی_آمیرزا #ایران
خیابان فاضل نراقی کوی فرهنگ ۲۴جنب دبیرستان دکترتبریزی.
سلام به همه دوستان عزیزم
.
.
Photo by @kashanpictures .
.
#Kashan View from #Irana_Armena #Iran

Fazel Naraqi Koy Kultur 24 next to Dr. Tabarizi High School.

Hi all my dear friends .
👇👇
#irantravel
#eshghsafar
#tourism_iran .
☝️☝️
#ایران_تراول
#عشق_سفر
#توریست_ایران
#کاشان_تراول

3,041 66 24 April, 2019