#آغوش_آسمانی Instagram Photos & Videos

آغوش_آسمانی - 10 posts

دلم کمی خدامیخواهد…. کمی سکوت…

کمی آخرت…

دلم دل بریدن میخواهد…

کمی اشک…

کمی بُهت…

کمی آغوش آسمانی…

دلم یک کوچه میخواهد بی بن بست!!! و یک خدا!!!! تا کمی قدم بزنیم…

فقط همین

#خدا#دوست#دارم
#دلتنگی
#افسردگی
#آغوش_آسمانی 
#تنهایی
#دلگیرم #از#دنیا 
#god
#love
#loneliness 
#arms 
#poky

دلم کمی خدامیخواهد…. کمی سکوت…

کمی آخرت…

دلم دل بریدن میخواهد…

کمی اشک…

کمی بُهت…

کمی آغوش آسمانی…

دلم یک کوچه میخواهد بی بن بست!!! و یک خدا!!!! تا کمی قدم بزنیم…

فقط همین

#خدا #دوست #دارم
#دلتنگی
#افسردگی
#آغوش_آسمانی
#تنهایی
#دلگیرم #از #دنیا
#god
#love
#loneliness
#arms
#poky

73 7 29 December, 2018

Advertisements

خدایا …!
گاهی که دلم از این و آن و زمین و زمان می گیــرد ،
نگاهم را به سوی تو و آسمـان می گیرم ،
و آنـقـدر با تــو درد دل می کنـم ،
تا کم کم چشـــــــــم هایم با ابـرهای بارانیت همراهی می کنند
و قلبـــم سبک می شود آنــوقــت تو می آیی و تــــــمـــــــــام فضای دلـم را پر می کنی
و مـــــن دیـــــــگــــر آرام می شــــــوم
و احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا از پای دربیـاورد !
چون تو را در #قلبــــــــــــــم دارم…
#دلم کـــــــــــمی #خدا میخواد…
کمی #سکـــــــــــوت…
کمی دل بریدن میخواد…
کمی اشک... کمی #آغوش_آسمانی
#کمی_رسیدن_به_خدا…

#پــــــــــرﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ:
ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜـﺮﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻳﺴﺖ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭم،
ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ صورت ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻳﺒﺎییﻫﺎﻳﺖ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩی،
ﭼﺸﻢ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻨﺪﮔﻴﺖ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
از این جهت که جبران کنم گذشته پر از گناهم را، بگیرم بخشش پر سخاوتت را و بسازم آینده دلخواه تورا و جلب کنم رضایتت را.
آمین)

خدایا …!
گاهی که دلم از این و آن و زمین و زمان می گیــرد ،
نگاهم را به سوی تو و آسمـان می گیرم ،
و آنـقـدر با تــو درد دل می کنـم ،
تا کم کم چشـــــــــم هایم با ابـرهای بارانیت همراهی می کنند
و قلبـــم سبک می شود آنــوقــت تو می آیی و تــــــمـــــــــام فضای دلـم را پر می کنی
و مـــــن دیـــــــگــــر آرام می شــــــوم
و احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا از پای دربیـاورد !
چون تو را در #قلبــــــــــــــم دارم…
#دلم کـــــــــــمی #خدا میخواد…
کمی #سکـــــــــــوت
کمی دل بریدن میخواد…
کمی اشک... کمی #آغوش_آسمانی
#کمی_رسیدن_به_خدا

#پــــــــــرﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ :
ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜـﺮﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻳﺴﺖ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭم،
ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ صورت ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻳﺒﺎییﻫﺎﻳﺖ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩی،
ﭼﺸﻢ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻨﺪﮔﻴﺖ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
از این جهت که جبران کنم گذشته پر از گناهم را، بگیرم بخشش پر سخاوتت را و بسازم آینده دلخواه تورا و جلب کنم رضایتت را.
آمین)

135 6 3 December, 2018
دلم کمی#خدا میخواهد
کمی#سکوت
دلم دل بریدن میخواهد
کمی#اشک
کمی#زندگی
کمی#آغوش_آسمانی
کمی دورشدن از#جسم_آدم

دلم کمی #خدا میخواهد
کمی #سکوت
دلم دل بریدن میخواهد
کمی #اشک
کمی #زندگی
کمی #آغوش_آسمانی
کمی دورشدن از #جسم_آدم

61 0 10 December, 2017

Advertisements

ودراین ایام/مضاعف میشود چنین تمنای دلی از خدا🙏
#خدایا
#زندگی
#آغوش_آسمانی

ودراین ایام/مضاعف میشود چنین تمنای دلی از خدا🙏
#خدایا
#زندگی
#آغوش_آسمانی

41 0 1 October, 2017
دلم کمی #خدا می خواهد
کمی #سکوت
〰〰〰〰〰〰 .
دلم #دل_بریدن می خواهد
〰〰〰〰 .
کمی #اشک
کمی #زندگی
کمی #آغوش_آسمانی
کمی دور شدن از این جسم آدم
〰〰 .
کمی #دور شدن
*
*
*
#latenightpost

دلم کمی #خدا می خواهد
کمی #سکوت
〰〰〰〰〰〰 .
دلم #دل_بریدن می خواهد
〰〰〰〰 .
کمی #اشک
کمی #زندگی
کمی #آغوش_آسمانی
کمی دور شدن از این جسم آدم
〰〰 .
کمی #دور شدن
*
*
*
#latenightpost

175 0 26 October, 2016

Advertisements

#خدایا 
دلم کمی #خدا می خواهد ، کمی #سکوت ، کمی #جدایی ، کمی #آخرت ،
... دلم دل بریدن می خواهد
کمی #اشک ، کمی #بهت ، کمی #آغوش_آسمانی
...
چرا گاهی اینقدر دلتنگی آزارم می دهد ، مگر نه اینکه از #رگ_گردن نزدیک تری؟
مگر نه اینکه نشسته ای روبه رویم و #لبخند می زنی ؟
... پس چرا #دلتنگم ؟ 
من #دیوانه_وار #عاشق شده ام باز و کاش #تب_تند نباشد این عاشقی
کاش وقتی که روزمرگی هایم لباس آغاز بر تن کردند، عشق آسمانیت را نفروشم اندک،  به #روزگار_زمینی_ام
ودوست می دارم تویی که نزدیکی به من و من هر روز دلتنگ ترت می شوم
من دلم کمی #خدا می خواهد و کسی جز تو نیست برای #حاجت_های #محال
#خدایا ، چاره ای کن ، تو را کم داشتن #سخت است..... ..
#خدایا بی تو #حسین را هم ندارم
#السلام_علیک_یااباعبدالله

#خدایا
دلم کمی #خدا می خواهد ، کمی #سکوت ، کمی #جدایی ، کمی #آخرت ،
... دلم دل بریدن می خواهد
کمی #اشک ، کمی #بهت ، کمی #آغوش_آسمانی
...
چرا گاهی اینقدر دلتنگی آزارم می دهد ، مگر نه اینکه از #رگ_گردن نزدیک تری؟
مگر نه اینکه نشسته ای روبه رویم و #لبخند می زنی ؟
... پس چرا #دلتنگم ؟
من #دیوانه_وار #عاشق شده ام باز و کاش #تب_تند نباشد این عاشقی
کاش وقتی که روزمرگی هایم لباس آغاز بر تن کردند، عشق آسمانیت را نفروشم اندک، به #روزگار_زمینی_ام
ودوست می دارم تویی که نزدیکی به من و من هر روز دلتنگ ترت می شوم
من دلم کمی #خدا می خواهد و کسی جز تو نیست برای #حاجت_های #محال
#خدایا ، چاره ای کن ، تو را کم داشتن #سخت است..... ..
#خدایا بی تو #حسین را هم ندارم
#السلام_علیک_یااباعبدالله

95 1 23 October, 2016
🌸
دلم کمی #خدا میخواد...
کمی #سکوت...
کمی دل بریدن میخواد...
کمی #اشک...
کمی #بهت...
کمی #آغوش_آسمانی... کمی دور شدن از این #آدمها

کمی رسیدن به #خدا...
🌸
#خدا_گرافی
#دلم_خدا_میخواهد
 #khoda_graphy
@mehrdad.kiaa
🌸

🌸
دلم کمی #خدا میخواد...
کمی #سکوت ...
کمی دل بریدن میخواد...
کمی #اشک ...
کمی #بهت ...
کمی #آغوش_آسمانی ... کمی دور شدن از این #آدمها

کمی رسیدن به #خدا ...
🌸
#خدا_گرافی
#دلم_خدا_میخواهد
#khoda_graphy
@mehrdad.kiaa
🌸

5,943 43 29 September, 2016
.
دلم ڪمی خدا می خواهد
ڪمی سڪوت، ڪمی آخرت
.
دلم دل بریدن مےخواهد 
ڪمی اشک،ڪمی بُهت
ڪمی آغوش آسمانی!
.
دلم یڪ ڪوچه می خواهد، بی بن بست!
.
و یڪ خدا
تا ڪمی با هم قدم بزنیم!
.
.
#خدا
#آغوش_آسمانی
#دلم_کمی_خدامیخواهد
#زندگیتون_پرازلبخندخدا
#ألابِذِکْرِاللّه_تَطْمَئِنِ_الْقُلوب
#God

.
دلم ڪمی خدا می خواهد
ڪمی سڪوت، ڪمی آخرت
.
دلم دل بریدن مےخواهد
ڪمی اشک،ڪمی بُهت
ڪمی آغوش آسمانی!
.
دلم یڪ ڪوچه می خواهد، بی بن بست!
.
و یڪ خدا
تا ڪمی با هم قدم بزنیم!
.
.
#خدا
#آغوش_آسمانی
#دلم_کمی_خدامیخواهد
#زندگیتون_پرازلبخندخدا
#ألاب ِذِکْرِاللّه_تَطْمَئِنِ_الْقُلوب
#God

118 27 19 August, 2016
.
به نام او ...
.
#خلوت_عاشقانه
.
دلم کمی #خدا می خواهد ...
.
کمی #سکوت ... .
.
دلم #دل بریدن می خواهد ...
.
کمی #اشک ...
.
کمی #زندگی ...
.
کمی #آغوش_آسمانی ...
.
کمی دورشدن از این #جسم #آدم ...
.
کمی #دور_شدن ... .
-------------------------
پ.ن: اولین تجربه ی اعتکاف .
پ.ن: می دونم زود پست گذاشتم آخه فردا وقت نمی کنم !! 😅😅 .
اگه لایق باشم دعاگوی همگی هستم !! .
#دانشگاه_تهران .
#اعتکاف_دانشجویی
.
#برای_هم_دعا_کنیم .
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

.
به نام او ...
.
#خلوت_عاشقانه
.
دلم کمی #خدا می خواهد ...
.
کمی #سکوت ... .
.
دلم #دل بریدن می خواهد ...
.
کمی #اشک ...
.
کمی #زندگی ...
.
کمی #آغوش_آسمانی ...
.
کمی دورشدن از این #جسم #آدم ...
.
کمی #دور_شدن ... .
-------------------------
پ.ن: اولین تجربه ی اعتکاف .
پ.ن: می دونم زود پست گذاشتم آخه فردا وقت نمی کنم !! 😅😅 .
اگه لایق باشم دعاگوی همگی هستم !! .
#دانشگاه_تهران .
#اعتکاف_دانشجویی
.
#برای_هم_دعا_کنیم .
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

200 31 19 April, 2016

Top #آغوش_آسمانی posts

خدایا …!
گاهی که دلم از این و آن و زمین و زمان می گیــرد ،
نگاهم را به سوی تو و آسمـان می گیرم ،
و آنـقـدر با تــو درد دل می کنـم ،
تا کم کم چشـــــــــم هایم با ابـرهای بارانیت همراهی می کنند
و قلبـــم سبک می شود آنــوقــت تو می آیی و تــــــمـــــــــام فضای دلـم را پر می کنی
و مـــــن دیـــــــگــــر آرام می شــــــوم
و احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا از پای دربیـاورد !
چون تو را در #قلبــــــــــــــم دارم…
#دلم کـــــــــــمی #خدا میخواد…
کمی #سکـــــــــــوت…
کمی دل بریدن میخواد…
کمی اشک... کمی #آغوش_آسمانی
#کمی_رسیدن_به_خدا…

#پــــــــــرﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ:
ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜـﺮﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻳﺴﺖ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭم،
ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ صورت ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻳﺒﺎییﻫﺎﻳﺖ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩی،
ﭼﺸﻢ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻨﺪﮔﻴﺖ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
از این جهت که جبران کنم گذشته پر از گناهم را، بگیرم بخشش پر سخاوتت را و بسازم آینده دلخواه تورا و جلب کنم رضایتت را.
آمین)

خدایا …!
گاهی که دلم از این و آن و زمین و زمان می گیــرد ،
نگاهم را به سوی تو و آسمـان می گیرم ،
و آنـقـدر با تــو درد دل می کنـم ،
تا کم کم چشـــــــــم هایم با ابـرهای بارانیت همراهی می کنند
و قلبـــم سبک می شود آنــوقــت تو می آیی و تــــــمـــــــــام فضای دلـم را پر می کنی
و مـــــن دیـــــــگــــر آرام می شــــــوم
و احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا از پای دربیـاورد !
چون تو را در #قلبــــــــــــــم دارم…
#دلم کـــــــــــمی #خدا میخواد…
کمی #سکـــــــــــوت
کمی دل بریدن میخواد…
کمی اشک... کمی #آغوش_آسمانی
#کمی_رسیدن_به_خدا

#پــــــــــرﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ :
ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜـﺮﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻳﺴﺖ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭم،
ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ صورت ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻳﺒﺎییﻫﺎﻳﺖ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩی،
ﭼﺸﻢ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻨﺪﮔﻴﺖ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
از این جهت که جبران کنم گذشته پر از گناهم را، بگیرم بخشش پر سخاوتت را و بسازم آینده دلخواه تورا و جلب کنم رضایتت را.
آمین)

135 6 3 December, 2018

Advertisements

🌸
دلم کمی #خدا میخواد...
کمی #سکوت...
کمی دل بریدن میخواد...
کمی #اشک...
کمی #بهت...
کمی #آغوش_آسمانی... کمی دور شدن از این #آدمها

کمی رسیدن به #خدا...
🌸
#خدا_گرافی
#دلم_خدا_میخواهد
 #khoda_graphy
@mehrdad.kiaa
🌸

🌸
دلم کمی #خدا میخواد...
کمی #سکوت ...
کمی دل بریدن میخواد...
کمی #اشک ...
کمی #بهت ...
کمی #آغوش_آسمانی ... کمی دور شدن از این #آدمها

کمی رسیدن به #خدا ...
🌸
#خدا_گرافی
#دلم_خدا_میخواهد
#khoda_graphy
@mehrdad.kiaa
🌸

5,943 43 29 September, 2016

Advertisements

.
دلم ڪمی خدا می خواهد
ڪمی سڪوت، ڪمی آخرت
.
دلم دل بریدن مےخواهد 
ڪمی اشک،ڪمی بُهت
ڪمی آغوش آسمانی!
.
دلم یڪ ڪوچه می خواهد، بی بن بست!
.
و یڪ خدا
تا ڪمی با هم قدم بزنیم!
.
.
#خدا
#آغوش_آسمانی
#دلم_کمی_خدامیخواهد
#زندگیتون_پرازلبخندخدا
#ألابِذِکْرِاللّه_تَطْمَئِنِ_الْقُلوب
#God

.
دلم ڪمی خدا می خواهد
ڪمی سڪوت، ڪمی آخرت
.
دلم دل بریدن مےخواهد
ڪمی اشک،ڪمی بُهت
ڪمی آغوش آسمانی!
.
دلم یڪ ڪوچه می خواهد، بی بن بست!
.
و یڪ خدا
تا ڪمی با هم قدم بزنیم!
.
.
#خدا
#آغوش_آسمانی
#دلم_کمی_خدامیخواهد
#زندگیتون_پرازلبخندخدا
#ألاب ِذِکْرِاللّه_تَطْمَئِنِ_الْقُلوب
#God

118 27 19 August, 2016
دلم کمی#خدا میخواهد
کمی#سکوت
دلم دل بریدن میخواهد
کمی#اشک
کمی#زندگی
کمی#آغوش_آسمانی
کمی دورشدن از#جسم_آدم

دلم کمی #خدا میخواهد
کمی #سکوت
دلم دل بریدن میخواهد
کمی #اشک
کمی #زندگی
کمی #آغوش_آسمانی
کمی دورشدن از #جسم_آدم

61 0 10 December, 2017
دلم کمی #خدا می خواهد
کمی #سکوت
〰〰〰〰〰〰 .
دلم #دل_بریدن می خواهد
〰〰〰〰 .
کمی #اشک
کمی #زندگی
کمی #آغوش_آسمانی
کمی دور شدن از این جسم آدم
〰〰 .
کمی #دور شدن
*
*
*
#latenightpost

دلم کمی #خدا می خواهد
کمی #سکوت
〰〰〰〰〰〰 .
دلم #دل_بریدن می خواهد
〰〰〰〰 .
کمی #اشک
کمی #زندگی
کمی #آغوش_آسمانی
کمی دور شدن از این جسم آدم
〰〰 .
کمی #دور شدن
*
*
*
#latenightpost

175 0 26 October, 2016

Advertisements

دلم کمی خدامیخواهد…. کمی سکوت…

کمی آخرت…

دلم دل بریدن میخواهد…

کمی اشک…

کمی بُهت…

کمی آغوش آسمانی…

دلم یک کوچه میخواهد بی بن بست!!! و یک خدا!!!! تا کمی قدم بزنیم…

فقط همین

#خدا#دوست#دارم
#دلتنگی
#افسردگی
#آغوش_آسمانی 
#تنهایی
#دلگیرم #از#دنیا 
#god
#love
#loneliness 
#arms 
#poky

دلم کمی خدامیخواهد…. کمی سکوت…

کمی آخرت…

دلم دل بریدن میخواهد…

کمی اشک…

کمی بُهت…

کمی آغوش آسمانی…

دلم یک کوچه میخواهد بی بن بست!!! و یک خدا!!!! تا کمی قدم بزنیم…

فقط همین

#خدا #دوست #دارم
#دلتنگی
#افسردگی
#آغوش_آسمانی
#تنهایی
#دلگیرم #از #دنیا
#god
#love
#loneliness
#arms
#poky

73 7 29 December, 2018
#خدایا 
دلم کمی #خدا می خواهد ، کمی #سکوت ، کمی #جدایی ، کمی #آخرت ،
... دلم دل بریدن می خواهد
کمی #اشک ، کمی #بهت ، کمی #آغوش_آسمانی
...
چرا گاهی اینقدر دلتنگی آزارم می دهد ، مگر نه اینکه از #رگ_گردن نزدیک تری؟
مگر نه اینکه نشسته ای روبه رویم و #لبخند می زنی ؟
... پس چرا #دلتنگم ؟ 
من #دیوانه_وار #عاشق شده ام باز و کاش #تب_تند نباشد این عاشقی
کاش وقتی که روزمرگی هایم لباس آغاز بر تن کردند، عشق آسمانیت را نفروشم اندک،  به #روزگار_زمینی_ام
ودوست می دارم تویی که نزدیکی به من و من هر روز دلتنگ ترت می شوم
من دلم کمی #خدا می خواهد و کسی جز تو نیست برای #حاجت_های #محال
#خدایا ، چاره ای کن ، تو را کم داشتن #سخت است..... ..
#خدایا بی تو #حسین را هم ندارم
#السلام_علیک_یااباعبدالله

#خدایا
دلم کمی #خدا می خواهد ، کمی #سکوت ، کمی #جدایی ، کمی #آخرت ،
... دلم دل بریدن می خواهد
کمی #اشک ، کمی #بهت ، کمی #آغوش_آسمانی
...
چرا گاهی اینقدر دلتنگی آزارم می دهد ، مگر نه اینکه از #رگ_گردن نزدیک تری؟
مگر نه اینکه نشسته ای روبه رویم و #لبخند می زنی ؟
... پس چرا #دلتنگم ؟
من #دیوانه_وار #عاشق شده ام باز و کاش #تب_تند نباشد این عاشقی
کاش وقتی که روزمرگی هایم لباس آغاز بر تن کردند، عشق آسمانیت را نفروشم اندک، به #روزگار_زمینی_ام
ودوست می دارم تویی که نزدیکی به من و من هر روز دلتنگ ترت می شوم
من دلم کمی #خدا می خواهد و کسی جز تو نیست برای #حاجت_های #محال
#خدایا ، چاره ای کن ، تو را کم داشتن #سخت است..... ..
#خدایا بی تو #حسین را هم ندارم
#السلام_علیک_یااباعبدالله

95 1 23 October, 2016
.
به نام او ...
.
#خلوت_عاشقانه
.
دلم کمی #خدا می خواهد ...
.
کمی #سکوت ... .
.
دلم #دل بریدن می خواهد ...
.
کمی #اشک ...
.
کمی #زندگی ...
.
کمی #آغوش_آسمانی ...
.
کمی دورشدن از این #جسم #آدم ...
.
کمی #دور_شدن ... .
-------------------------
پ.ن: اولین تجربه ی اعتکاف .
پ.ن: می دونم زود پست گذاشتم آخه فردا وقت نمی کنم !! 😅😅 .
اگه لایق باشم دعاگوی همگی هستم !! .
#دانشگاه_تهران .
#اعتکاف_دانشجویی
.
#برای_هم_دعا_کنیم .
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

.
به نام او ...
.
#خلوت_عاشقانه
.
دلم کمی #خدا می خواهد ...
.
کمی #سکوت ... .
.
دلم #دل بریدن می خواهد ...
.
کمی #اشک ...
.
کمی #زندگی ...
.
کمی #آغوش_آسمانی ...
.
کمی دورشدن از این #جسم #آدم ...
.
کمی #دور_شدن ... .
-------------------------
پ.ن: اولین تجربه ی اعتکاف .
پ.ن: می دونم زود پست گذاشتم آخه فردا وقت نمی کنم !! 😅😅 .
اگه لایق باشم دعاگوی همگی هستم !! .
#دانشگاه_تهران .
#اعتکاف_دانشجویی
.
#برای_هم_دعا_کنیم .
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

200 31 19 April, 2016